Reduserer barnehageprisen

Flere barn får nå barnehageplass. Men målet om en makspris på 1750 kroner vil nåes først i 2012.

MAKSPRIS:  Prisen for en barnehageplass skal stå stille fram til målet om makspris er nådd.

MAKSPRIS: Prisen for en barnehageplass skal stå stille fram til målet om makspris er nådd. Foto: Foto: Istockphoto

Publisert Oppdatert

Den maksimale prisen for en barnehageplass vil stå stille på 2330 kroner per måned og 25 630 kroner per år fram til målet om pris er nådd.

Dette innebærer at en barnehageplass reelt sett blir billigere for hvert år fremover.

- Regjeringen har som mål at prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å betale for en barnehageplass med god kvalitet, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Maksprisen for en heltidsplass ble redusert med 500 kroner 1. januar 2006. Målet om en maksimalpris på 1 750 kroner (2005-nivå) vil trolig nås i 2012.

Veksten fortsetter

Samtidig som at prisen på en barnehageplass vil stå stille, øker antall barn som får plass i barnehage.

Nærmere 250 000 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2007, 15 000 flere enn året før, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Vel 84 prosent av alle 1-5 åringer var i barnehage, en økning på nær 4 prosentpoeng.

Best i Trøndelag

Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år var høyest i Sør-Trøndelag med 90 prosent, mens Oslo lå lavest med vel 80 prosent.

Dekningsgraden økte for alle alderstrinn, men størst var økningen for 1-2-åringer.

Det var ved utgangen av 2007 i overkant av 6600 barnehager, hvor 45 prosent var offentlige og 55 prosent private.

Selv om det var flere private enn offentlige barnehager, var det likevel 54 prosent som hadde plass i offentlig barnehage, mens bare 46 prosent gikk i privat barnehage.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning