Oppsigelse barnehageplass

Må ha saklig grunn

Barnehageansatte skal tolerere mye av foreldre.

ALENE MOT BARNEHAGEN: Advokat Espen Rokkan sier barnehagene ikke kan si opp barn, fordi de ikke like foreldrene.

ALENE MOT BARNEHAGEN: Advokat Espen Rokkan sier barnehagene ikke kan si opp barn, fordi de ikke like foreldrene. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Publisert Oppdatert

Barnehageloven

  • Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og
  • barnehageeier.
  • Vilkårene i kontrakten må likevel følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk.
  • Tviler du på at kontrakten er lovlig, kan du kontakte Forbrukerombudet
  • Alle barnehager skal ha vedtekter, som både foreldre, ansatte og tilsynsmyndigheter skal ha tilgang til.
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Eks: Eierforhold, formål, opptakskriterier og barnehagens åpningstid.

Kilder: Barnehageloven og merknadene til barnehageloven

En oppsigelse av barnehageplass kan kun skje på saklig grunnlag, som at foreldrene ikke betaler

Det sier advokat Espen Rokkan i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

- En oppsigelse av barnehageplass kan kun skje på saklig grunnlag, som at foreldrene ikke betaler. Det er ikke slik at hvis jeg ikke liker deg, så kan du bli sagt opp, sier Rokkan. Han påpeker at en avtale om barnehageplass kan sies opp av begge parter.

Alltid tvister

- Foreldre har ikke rett til å kreve at barnehagen skal endre egenart. Et mindretall av foreldre kan heller ikke tvinge en privat, eller offentlig barnehage til å gå i en bestemt retning, forklarer advokaten.

Rundt 2.000 barnehager er med i Private Barnehagers Landsforbund, og Espen Rokkan forteller at de bestandig har noen tvister.

- En stor andel slike tvister involverer en eller flere foresatte som har sin høyst private oppfatning av hvordan verden er, eller kanskje om hvordan verden burde være, og som med iver og bravur fremmer sine synspunkter på en måte de fleste reagerer negativt på, sier Rokkan.

Få oppsigelser

PBL har bare en håndfull oppsigelser av barn per år. De fleste er knyttet til foreldre som ikke oppfører seg rasjonelt, eller har psykiske problemer.

- De barnehageansatte tolererer mye av foreldrene, og det skal mye til før man går inn og avvikler en barnehageplass, fordi hensynet til barnet er så grunnleggende, sier advokaten. Det har aldri skjedd at en oppsigelse av barnehageplass har blitt tatt videre i rettsapparatet.

- På spørsmålet om vanlige foreldre kan forvente å bli sagt opp hvis de kommer med forslag til barnehagen er svaret nei, understreker advokaten.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag