Forskjellsbehandles i barnehagen

Jenter feiltolkes

Jenter vurderes i forhold til andre, mens gutter høster anerkjennelse på egne premisser.

FORSKER PÅ FORSKJELLER: Førsteamanuensis Solveig Østrem mener barnehageansatte må se jenter som subjekter og ikke bare i relasjon til andre.

FORSKER PÅ FORSKJELLER: Førsteamanuensis Solveig Østrem mener barnehageansatte må se jenter som subjekter og ikke bare i relasjon til andre. Foto: FOTO: Privat

Publisert Oppdatert

Dette mener førsteamanuensis Solveig Østrem ved Høgskolen i Vestfold. Hun forsvarte nylig doktoravhandlingen Barns subjektivitet og likeverd. Etter å ha observert barn og ansatte i en barnehage, konkluderer hun med at gutter i større grad oppfattes som unike subjekter enn jenter.

- De voksne tolker altfor ofte hvilke motiver jenter har. Jenter blir forstått i forhold til rollende de inntar og måten de henvender seg til andre, forklarer hun.

Sjefete jenter, entusiastiske gutter

Som et eksempel nevner Østrem to fem år gamle jenter som er opptatt med å skylle ut maling fra svamper. Når flere vil være med blir de avvist av den ene jenta.

- En av de ansatte i barnehagen sier at det er typisk henne å være sjefete. At hun har et stort behov for å bli sett og bruker bestemte metoder for å påkalle de voksnes interesse. Men dette handlet om at jentene var oppslukt av fargene og ville holde på for seg selv - ikke at de skulle benytte anledningen til å markere seg.

I en annen situasjon er det en gutt som oppfører seg dominerende.

- Da fokuseres det på at gutten er så entusiastisk, selv om han stjeler oppmerksomheten og fort mister interessen for det han holder på med.

- Gjelder forskjellsbehandlingen også for mer utagerende jenter og forsiktige gutter?

- Det virker som gutter får den samme anerkjennelsen uansett om de er stille eller bråkete. Jenter blir som oftest vurdert i forhold til andre og hva de ønsker å oppnå.

Feil likestillingsfokus

Østrem mener det ligger seiglivede kulturelle forestillinger bak forskjellsbehandlingen.

- Tradisjonelt oppfattes jenter som relasjonsorienterte og gutter som handlingsorienterte. Det er oppsiktsvekkende at likestilling i barnehagen bare handler om hvor mange menn som jobber der, og ikke om holdningene til barna.

Hun tror heller ikke flere menn i barnehagen vil løse problemet.

- Mannlige ansatte gjør gutter til gutter i like stor grad som kvinnelige. Det trengs en bevisstgjøring på hvordan barnas motiver tolkes forskjellig.

Forskningsarbeidet indikerer at jenter må streve mer - både for å komme i dialog med de voksne og for å holde på oppmerksomheten.

- Utfordringen for de ansatte er å hjelpe jenter til å bli forstått på egne premisser. De må i større grad se hva jentene er opptatt av enn hvem de er sammen med; det er ikke alltid man kjenner barnas motiver.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning