Gutter lever tryggere

Ulykker blant barn har gått kraftig ned siden 1950-årene. Særlig smågutter lever tryggere.

BESKYTTES: Ulykker blant barn har gått drastisk ned, særlig blant gutter.

BESKYTTES: Ulykker blant barn har gått drastisk ned, særlig blant gutter. Foto: Foto: Istockphoto

Publisert Oppdatert

Mye er skjedd siden 50-tallets husmødre voktet middagsgrytene og sendte barna ut for å leke. Blant annet har ulykker blant barn gått kraftig ned.

På begynnelsen av 1950-årene døde 55 av 100 000 barn årlig i alderen ett til fire år. I dag er risikoen redusert til seks av 100 000 barn i samme aldersgruppe.

Særlig gutter under ti år var klart mer utsatt for ulykker på 1950-tallet. I dag er kjønnsforskjellene nesten visket ut.

Større voksenkontroll

- Det er i dag lettere å si at gutter og jenter har en likere oppvekst som barn. De går i samme barnehage og SFO og tar del i samme fritidsaktiviteter. Fellesnevneren er at barn er på flere voksne arenaer i dag enn tidligere, hvor kontrollen er større, i tillegg til at lekeapparater og leker er blitt tryggere, sier sosiolog Dag Ellingsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til klikk.no.

Ellingsen har skrevet en artikkel om temaet, som er publisert på SSBs nettside. Her skriver han blant annet at ulykkestallene tyder på at mødre på 1950-tallet ikke var allestedsnærværende og kontrollerende.

- Vi som vokste opp da, husker parolen om «å komme seg ut og leke sammen med de andre barna», og få oss frisk luft». Mor var hjemme og kunne oppsøkes der hvis det var noe, men verken hun eller andre sto ringside og voktet vår lek, skriver Ellingsen og lufter spørsmålet om foreldre kanskje overbeskytter barna.

- Tidligere fikk nok gutter gjøre mer farlige ting. I dag er voksenkontrollen mye mer til stede, og den kontrollen ser særlig ut til å utvikle seg i forhold til guttenes mønster, sier Ellingsen til klikk.no.

- At ulykkestallene går ned er en veldig gledelig utvikling. Man kan ikke si at det er negativt. Men spørsmålet er hvordan man kan avveie disse tallene mot hvordan det påvirker barnas lek, sier Ellingsen.

Annerledes i tenårene

Først i tenårene når man skal løsrives fra foreldrene, blir kjønnforskjellene tydelige. Da begynner forskjellene å ligne de ulikhetene som tidligere fantes blant barn før i tiden, hvor gutter hadde en mye høyere ulykkesrisiko.

I 2001-2004 var den årlige gjennomsnittlige dødsraten for ulykker 31 per 100 000 for gutter i alderen 15-19 år, mot 8 per 100 000 for jenter i samme alder.

I 2005 døde 19 barn under ti år av ulykker. Fem omkom i transportulykker, fem døde ved drukning og fire døde i en kvelningsulykke.

En periode på 1950-tallet var drukningsulykker viktigste dødsårsak. Den sterke nedgangen i drukningsulykker har sannsynligvis en stor sammenheng med forbedrede svømmeferdigheter blant barn. Fram til slutten av 1960-årene økte trafikkulykkene kraftig ble viktigste dødsårsak. Siden ble både trafikksikkerheten og svømmeferdighetene blant barn bedre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning