SKOLE OG MOBBING:

Frykter at barna mobbes

Og de stoler heller ikke på læreren.

REDDE FORELDRE: ange foreldre frykter at barna derse mobbes på skolen.

REDDE FORELDRE: ange foreldre frykter at barna derse mobbes på skolen. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

En ny undersøkelse viser at foreldre er svært bekymret for at barna ikke har det bra på skolen og hva slags forhold de har til læreren.

Høyt tall

35 prosent av foreldre med barn i grunnskolen oppgir at de er urolige for barnas sosiale hverdag på skolen. 11 prosent er bekymret for barnets forhold til læreren.

16 prosent er engstlige for at barna mobbes og 8 prosent er usikre på hvordan barnets sosiale adferd er på skolen.

Les også: Fireåring kan bli oppsagt i barnehagen

- Dette er høye tall, sier Svein Egil Vestre til Klikk.no

Han er forsker ved pedagogisk forksningsinstitutt på Universitetet i Oslo. Sammen med Christian W. Beck har han skrevet den nye boka " Foreldremeninger om skolen", der resultatene blir presentert.

- Selv om skolen har kampanjer mot mobbing, viser disse resultatene at det er viktig at mobbeproblematikken er noe skolen holder fatt i hele tiden, og at dette også er tilstede i fora der foreldre snakker sammen.

- Det er flere foreldre med barn på barnetrinnet som er engstlige for at barna mobbes. Dette kan ha sammenheng med at de små barna forteller mer til foreldrene sine, og at foreldre dermed får vite mer.

Læreren er viktigst

Selv om undersøkelsen viser at 11 prosent av foreldrene er bekymret for barnets forhold til læreren, tror ikke Svein-Egil Vestre ikke dette betyr at samspillet mellom foreldre og lærere er blitt dårligere nå enn før.

- Men i dag tilbringer barna stadig mer av sin tid på skolen og på sfo , og læreren har veldig mye tid samme med barna. Man vet fra tidligere forskning at læreren er den viktigste faktoren for trivsel på skolen, men også for mistrivsel. Hvis kjemien ikke stemmer med læreren, vil dette bli værre for eleven når stadig mer tid tilbringes på skolen, sier han.

Han tror også den økende fokuseringen på det faglige i skolen gjør at lærere bruker tiden de har til rådighet med foreldre til å snakke om mål og resultater istedenfor det sosiale.

Les også: Skjønner ikke barnas lekser

Mindre bekymret for fag

Undersøkelsen viser også at foreldre i langt mindre grad er bekymret for barnas faglige prestasjoner. Mindre enn hver fjerde foreldre er urolig for hvordan barnet gjør det på skolen.

Vanlig problem

Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget i grunnskolen ( FUG) opplever at foreldre ofte tar kontakt med dem i forbindelse med sosiale problemer på skolen.

- Foreldre som tar opp sosiale problemer med skolen, føler ofte at de ikke får gjennomslag. Mange foreldre blir rett og slett fortvilet over måten skolen tar imot dem på i vanskelige situasjoner, sier hun til Dagsavisen.

Undersøkelsen og boka " Foreldremeninger om skolen" tar utgangspunkt i svar fra 562 foreldre med barn i grunnskolen på 4.,.7, og 10. trinn.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning