Barnehageplass skal lovfestes

Snart kan en barnehageplass bli mer enn tomme løfter.

NYE LØFTER: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil lovfeste barnehageplass.  Her på besøk i Øståsen barnehage i Son.

NYE LØFTER: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil lovfeste barnehageplass. Her på besøk i Øståsen barnehage i Son. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovfesting av individuell rett til barnehageplass.

- Dette er en milepæl i barnehagepolitikken. Forslaget anerkjenner barnehagens rolle i utdanningsløpet, og gir barn rett til et pedagogisk tilbud, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Forslaget oppfyller regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om å innføre en lovfestet rett til barnehageplass når full dekning er nådd.

Barn skal ha rett til et barnehagetilbud i den kommunen det er bosatt, og regjeringen foreslår å lovfeste retten fra august 2009 for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av den måneden. Departementet fikk bred støtte til lovfestingen blant høringsinstansene.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag