Barnehageplass skal lovfestes

Snart kan en barnehageplass bli mer enn tomme løfter.

NYE LØFTER: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil lovfeste barnehageplass.  Her på besøk i Øståsen barnehage i Son.

NYE LØFTER: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil lovfeste barnehageplass. Her på besøk i Øståsen barnehage i Son. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovfesting av individuell rett til barnehageplass.

- Dette er en milepæl i barnehagepolitikken. Forslaget anerkjenner barnehagens rolle i utdanningsløpet, og gir barn rett til et pedagogisk tilbud, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Forslaget oppfyller regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om å innføre en lovfestet rett til barnehageplass når full dekning er nådd.

Barn skal ha rett til et barnehagetilbud i den kommunen det er bosatt, og regjeringen foreslår å lovfeste retten fra august 2009 for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av den måneden. Departementet fikk bred støtte til lovfestingen blant høringsinstansene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning