Barn og internett

Barn sprer porno og rasisme

De er ikke englebarn på nett.

INTERNETT, EN FRISTAD? Barn og unge har en annen oppfatning av hva som er lov på internett og i virkeligheten, og ikke. Prosjektet EU Kids Online forsøker å finne ut hvordan barn oppfører seg på nett og hvorfor de gjør som de gjør.

INTERNETT, EN FRISTAD? Barn og unge har en annen oppfatning av hva som er lov på internett og i virkeligheten, og ikke. Prosjektet EU Kids Online forsøker å finne ut hvordan barn oppfører seg på nett og hvorfor de gjør som de gjør. Foto: Foto: iStockphoto

Publisert Oppdatert

Nøkkeltall

Poduksjon, distribusjon av pornografiske bilder via mobil:

Barn 17-18 år: 14 %

Barn 13-16 år: 6 %

Barn 8-12 år: 1 %

Gutter (snitt): 6 %

Jenter (snitt): 6 %

Postet rasistiske kommentarer på nett:

Barn på nett etter fylte 13 år: 57 %

Barn på nett etter fylte 9 år: 12 %

Barn på nett før flylte 9 år: 16 %

Barn 13-16 år (snitt): 22 %

Barn 9-12 år (snitt): 5 %

PC plassert i fellesrom: 16 %

PC plassert på barnerom: 16 %

Gutter (snitt): 15 %

Jenter (snitt): 14 %

Kilde: EU Kids Online

Dette kommer frem i en rapport fra Institutt for medier og kommunikasjon ved universitetet i Oslo.

- Det er ganske kontroversielle spørsmål som er blitt stilt. Undersøkelsen viser at barn ikke bare er uskyldige ofre på nett, men også aktive utøvere - på godt og vondt, sier stipendiat Elisabeth Staksrud og nasjonal koordinator for det Europeiske forskningsprosjektet EU Kids Online.

Staksrud har samlet resultater fra de omfattende SAFT-undersøkelsene som hun har vært med på å gjennomføre om barn og medier i 2003 og 2006, samt Medietilsynets tilsvarende Trygg bruk-undersøkelse fra 2008. Disse viser at 14 % av alle 17-18-åringer har produsert og distribuert pornografi ved å ta bilde av seg selv uten klær og sendt det videre via mobiltelefonen.

Barn helt ned i åtte års alder har sagt at de har gjort dette.

Les også: Steng mobilmobberne ute

Les også: Jente (10) filmet seg med mobilen

Rasistiske

En annen del av undersøkelsen handlet om rasistiske kommentarer. 57 % av alle norske barn som har begynt å brukte internett etter fylte 13 år, har spredt rasistiske kommentarer på nettet. Det er ikke overraskende, mener Staksrud.

- De som har begynt å bruke nettet sent har ikke kompetanse nok, og de er ikke klar nok over de holdningene og reglene som gjelder på internett.

- Det er også hos mange en utbredt oppfatning av at barna bare er uskyldige ofre, og ideen om ar barn og unge er potensielle kriminelle eller gjør "gale" ting på nett, kan være kontroversiell, sier Staksrud. Derfor er det viktig å starte tidlig med internett. Like viktig er det at foreldre har en løpende dialog med barna om hva som er lov og ikke.

Les også: Sjokolade og rasisme

Verden lærer av Norge

Norge ligger helt i tet i forskningen av barn og internett. Det er fordi det er en høy andel norske barn som har tilgang på nett.

- Hvordan er tallene i Europa sammenlignet med det vi ser i Norge?

- Spørsmålene er bare blitt stilt i Norge så langt, så vi har ingen tall å sammenligne med. Men vi ser at resten av Europa kommer etter. De følger utviklingen i Norge med interesse, og mange tar nå opp de samme problemstillingene, sier Elisabeth Staksrud.

Er barna sånn?

- Men om man tar barnet i å legge ut rasistiske kommentarer - betyr det at han eller hun er rasist?

- I forhold til barn og ulovlige eller uønskede handlinger på nett, vet vi lite om grunnene til det, eller motivasjonen for å gjøre det. Eller om det er bevisst eller ubevisst. Det må vi forske mer på, sier Staksrud.

Les også: Nettvettregler for barn

Lær deg internett!

En av de mest anerkjente organisasjonene som jobber med barn og internett, er BarneVakten. De har gode tips til hvordan foreldre bør lære barna nettvett, og overvåker barn i mediebildet kontinuerlig. At barn bruker nettet til å utføre negative handlinger er heller ikke nytt for dem, og nå har de satt fokus på nettmobbing i en serie saker hentet fra blant annet NRK, regjeringen.no og vg.no. Et av rådene de gir, handler om foreldrenes dybdekunnskap om internett.

- Du kan ikke lære et barn å surfe trygt hvis du ikke kan surfe selv. Skaff deg mer kunnskap om hvordan nettet fungerer, vis interesse og finn ut hva barnet liker å gjøre på nettet. Let fram noen trygge steder som barnet kan reise til, og legg ut på en spennende tur sammen med barnet. Lær barnet å bruke hodet. Snakk med barnet om kildekritikk og personvern, og gi dem noen enkle kjøreregler, er blant rådene BarneVakten gir.

Les også:

Eldre engstelige for internett

Tilbake til klikk foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning