Fra barnet er halvannet år og frem til seksårsalderen lærer det i gjennomsnitt ni nye ord hver eneste dag. I begynnelsen forstår barnet mye mer enn det selv klarer å uttrykke. Det er store individuelle forskjeller, for mens noen 2-åringer prater som en foss og setter sammen ord, nøyer andre seg med å peke og lage lyder.

-Språkutviklingen starter allerede når barnet er født. Det aller beste du kan gjøre er å prate med barnet, ape etter lyder og bevegelser og gi barnet tid til å komme med respons. Med andre ord er det hver sin tur å komme på banen. Dette øver opp barnets oppmerksomhet og konsentrasjon, som igjen er viktig for språkutviklingen.

Det sier Marit Molund Koss, seniorrådgiver og logoped ved Bredtvedt Kompetansesenter.

Språk i hverdagen

Har du opplevd at barnet kaster bamsen ut av vognen om igjen og om igjen på trilletur?

Det kan være både kjedelig og irriterende for den voksne, men for barnet er faktisk også dette en viktig del av språklæringen.

- Gjentakelse gjør at barnet forstår sammenhenger og slike situasjoner i dagliglivet er med på å trene barnet på å holde fokus og være konsentrert, forklarer Molund Koss.

Prat med barnet ditt om bamse som falt på veien og at du nå skal plukke han opp igjen.

Jo mindre språk barnet har selv, dess viktigere er det at du som voksen setter ord på det dere gjør.

- Lek med det barnet er interessert i og snakk om det dere gjør. Om det er biler, bamser eller lekekjøkken spiller ingen rolle. Og har du ikke tid til lek, la barnet delta litt i husarbeidet, sier Molund Koss.

Det viktig at du selv ikke prater hele tiden, men gir barnet tid til å selv si noe. Ikke begynn å rett på ordene, hvis de kommer litt feil ut. Det kan ødelegge barnets lyst til å lære. Å lese for barnet, og bruke sangleker, rim og regler er også fint.

Hvorfor snakker han ikke?

Les også: Når kan de si hva?

- Når bør man bekymre seg for språket?

- Mange foreldre er bekymret for at barnet ikke prater rent og utelater en del lyder. Det pleier å gå seg til og er det minste å bekymre seg for, sier Molund Koss.

Hun er mer bekymret for barn som sliter med å forstå språk. Barn som er svært stille eller kanskje svært utagerende kan faktisk ha problemer med språket og det kan komme til uttrykk gjennom adferden. Noen barn kan streve med noen av de grunnleggende forutsetningene, som f.eks oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse. De kan også ha vansker med å oppfatte ordene eller ha hørselsvansker. Disse barna vil ikke bare slite med å forme ordene selv, de vil også ha vansker med å forstå hva som blir sagt.

- Er du bekymret, bør du ta kontakt med helsestasjonen, spesialpedagogen i barnehagen eller PPT-tjenesten i kommunen. De har ulike verktøy for å kartlegge språket, sier Molund Koss.

Ta grep

Hun er glad for at det ikke lenger er en vent-og-se-holdning som råder. Foreldre har etter opplæringsloven rett til å få vurdert sitt barns språkferdigheter, dersom de er bekymret.

Det er ikke lett for foreldre selv å vurdere om barnet sliter såpass mye med språket et det bør få faglig hjelp. Dessuten kan gutter være noe senere enn jenter i sin utvikling av språket. I stadig flere kommuner tilbys nå også kurs for foreldre til barn med språkvansker. Bor du i nærheten av Oslo, kan en også delta på gratis foreldrekurs på Bredtvet kompetansesenter.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!