Barn 1 år

Slik er 1-åringen

Verden er til for å oppleves, og 1-åringen når stadig nye høyder i sin utforskertrang.

1-ÅRINGEN: En av milepælene i livet er å lære og gå

1-ÅRINGEN: En av milepælene i livet er å lære og gå Foto: Istockphoto

Publisert Oppdatert

- Kjennetegnet ved 1-åringene er at de er høyt og lavt. De er utforskende og krever mye oppmerksomhet, forteller helsesøster Unni Tranaas Vannebo.

Den store milepælen rundt 1-årsalderen er de første skrittene - å slippe taket i en hånd eller i bordkanten og gå helt på egen hånd. Noen lokkes til å gå noen få skritt fra en person til en annen, andre finner trygghet i å holde i en bamse eller leke med begge hendene den første tiden de stabber seg fremover.

De fleste barn går noen skritt på egen hånd innen de har blitt 15 måneder, men det er store variasjoner, påpeker Vannebo.

- Noen har det veldig travelt med å komme seg opp. Andre har bedre tid, sier hun.

Applaus

Du skal ikke bekymre deg om ungen for lengst har feiret sin første fødselsdag, og fortsatt virker tilfreds med å krabbe. Å lære å gå er en naturlig prosess, og de fleste kommer i mål før eller siden.

- Hos fullbårne friske barn kommer det naturlig av seg selv, men man kan støtte opp under utviklingen ved å oppmuntre barnet til å reise seg, sier Vannebo.

Pek og lær

For 1-åringen er nysgjerrig på verden. Dersom mamma eller pappa peker på en gjenstand, retter barnet blikket mot den. Barnet har utviklet det som kalles "felles fokus" med andre. Samtidig liker 1-åringen å peke selv, og vil vite hva ting heter. Så lenge tålmodigheten rekker, er det bare å svare etter beste evne. "Der er det en vov-vov. Så fin hund!" "Se på den bilen, den er blå." Litt etter litt bygges ordforrådet opp, først det passive - det barnet kan forstå - og deretter det aktive, som barnet selv bruker. De første ordene kommer gjerne mellom 12 og 18 måneder. Det kan være "mamma", "pappa", navn på noen dyr og dyrelyder.

Du kan også hjelpe barnet til å bygge opp ordforrådet ved å fortelle hva som skal skje og hva dere gjør: "Nå skal vi ut. Det regner, derfor må vi ta på regntøy og støvler". Slike "enesamtaler" fra foreldrenes side skaper også trygghet for barna.

Hva kan 1-åringen:

*Rundt 12-måneders alder kan barnet trekke seg selv opp i stående stilling og sette seg ned ved siden av en stol. De fleste barn lærer å gå på egen hånd mellom 10 og 18 måneder. Ved 18 måneders alder kan mange gå opp trapper med hjelp, og krype baklengs ned igjen.

*12 måneder gammelt har barnet utviklet pinsettgrep, det vil si at barnet kan plukke opp en rosin mellom tommelen og pekefingeren eller de andre fingrene. Barnet kan også stable noen få klosser oppå hverandre.

*Når barnet er 20 måneder, kan han eller hun kaste en ball og tegne streker på et ark.

*Barnet forstår hva en kopp er og kan bruke den. Rundt 15 måneder kan barnet holde koppen selv, men den faller ofte i gulvet. Barnet kan da også spise selv med skje, selv om skjeen gjerne blir snudd opp ned før den når munnen. Noen måneder senere spiser de fleste barn ganske bra selv, og snur ikke lenger skjeen opp ned så ofte.

Språk:

*Rundt 12 måneder begynner barnet å bruke lyder som betyr noe bestemt. En del sier noen få forståelige ord og setter navn på noe de ser, som for eksempel en ball. Barnet reagerer på navnet sitt og peker på oppfordring, for eksempel på en bil eller en blomst. Han eller hun forstår enkle beskjeder som "Kan du hente bamsen?"

*Ved 18 måneders alder kan de fleste barn mellom 6 og 50 ulike forståelige ord, og de forstår mange flere. Noen kan også sette sammen to ord til en liten setning.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning