Barnehage

- Aldri opplevd at barn har mistet plassen

Henter du barna for sent, eller glemmer regningen gjentatte ganger, kan du miste barnehageplassen. Men det skal mye til.

GOD HJELP: Daglig leder Kristin Myhren Ødegård i Nesåsen barnehage hjelper Hermine (4) på med jakka. Ødegård  har aldri opplevd at foreldre er så krevende at de mister plassen.

GOD HJELP: Daglig leder Kristin Myhren Ødegård i Nesåsen barnehage hjelper Hermine (4) på med jakka. Ødegård har aldri opplevd at foreldre er så krevende at de mister plassen. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Publisert Oppdatert

Barnehageloven

  • Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og
  • barnehageeier.
  • Vilkårene i kontrakten må likevel følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk.
  • Tviler du på at kontrakten er lovlig, kan du kontakte Forbrukerombudet
  • Alle barnehager skal ha vedtekter, som både foreldre, ansatte og tilsynsmyndigheter skal ha tilgang til.
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Eks: Eierforhold, formål, opptakskriterier og barnehagens åpningstid.

Kilder: Barnehageloven og merknadene til barnehageloven

Ingen krav er så store og mange at foreldre mister plassen

- Jeg har aldri på mine 12 år i barnehage opplevd at barnehagen har så krevende foreldre at de mister plassen, forteller daglig leder Kristin Myhren Ødegård i Nesåsen barnehage i Lørenskog kommune i Akershus.

Foreldre kan miste plassen, dersom de gjentatte ganger henter barna for sent, eller lar være å betale, ifølge barnehager klikk.no har snakket med i Oslo, Bergen og Akershus. Ingen har derimot opplevd at barn har mistet plassen på grunn av vanskelige foreldre, slik vi skrev om mandag.

Strekker seg langt

Daglig leder Kristin Myhren Ødegård forteller at foreldre kan miste plassen, dersom de etter gjentatte purringer, samtaler og nedbetalingsplaner ikke betaler for plassen.

- Som regel er det ikke betalingsviljen, men evnen det går på, sier Kristin Myhren Ødegård. Hun har ikke hørt om noen barn som har blitt sagt opp i barnehagene hun har jobbet i.

- Vi i barnehageyrket strekker oss ofte langt, og ingen krav er så store og mange at foreldre mister plassen, sier Myhren Ødegård.

Hun vil gjerne at foreldrene gir tilbakemelding om hva som er bra og hva de er misfornøyd med.

- Vår barnehage har fokus på friluftsliv, natur og sunt kosthold, men vi har også foreldre som spør hvordan vi jobber med IKT. Da ser vi på dette og tar det med i vårt arbeid videre, siden det også er en del av rammeplanen for barnehagene, sier Myhren Ødegård.

Hun forteller at foreldre ikke lenger bare er glad for å ha en barnehageplass, men at de også krever at barnehagen skal se deres barn ut fra deres behov, interesser og utvikling.

Pappa Finn Erik Kalnæs har heller aldri hørt om barn som er sagt opp i barnehagen.

- Men jeg tror foreldrenes krav til barnehagen blir større, når det blir mange ledige plasser, sier Kalnæs. Selv har han ingenting å klage på i barnehagen.

- Vår barnehage er rett og slett fantastisk, smiler han, før han leverer døtrene Frida Celine (3) og Selma Emine (5).

Lyst til å sparke

Styrer Marit Heesbråten i Skillebekk barnehage i Oslo, har opplevd at foreldre har fått varsel om oppsigelse fordi de ikke har betalt regningene sine, eller fordi de har hentet barna for sent gjentatte ganger.

- Jeg har aldri opplevd at noen barn har mistet plassen på grunn av krevende foreldre. Jeg har mange ganger har hatt lyst til å gi krevende foreldre sparken, men der er vi ikke, sier Marit Heesbråten med et smil.

Hun er ikke så begeistret for overhysteriske småbarnsforeldre som er livende redde for at barna skal komme hjem med skrubbsår, eller foreldre som alltid skylder på barnehagen, dersom en sokk eller andre klær blir borte.

Hva kan vi foreldre spare oss for å gi tilbakemeldinger om?

- Jeg liker ikke at foreldre blander seg borti personligheter. Noen er rolige, noen er fra andre land, noen er unge og andre er gamle. Kom med konkrete eksempler på at vi ikke gjør jobben, dersom du mener det. Du kan ikke bare si at vi stoler ikke på henne fordi hun er 19 år, svarer Heesbråten.

Hun mener barnehagene må komme krevende foreldre i forkjøpet med gode svar, planer og resultater.

- Vi må ta foreldrene på alvor og lytte til dem. Det å være krevende henger ofte sammen med å være engasjert, og det kan øke kvaliteten i barnehagen, sier Heeesbråten.

Positivt kravstore

Heller ikke styrer Ann Paulsen i Kalfarveien barnehage i Bergen har på de 40 årene hun har jobbet i barnehage, opplevd at foreldre har mistet barnehageplassen fordi de er vanskelige.

Det er også sjelden det ender med at foreldre som ikke betaler, mister plassen.

- Når vi står i krysshensyn i forhold til foreldrenes ønsker, barnas behov og personalets ønsker, setter vi barna i sentrum. Det er ikke alltid foreldrene, eller ansatte liker det, men hva som er det beste for barnet må alltid være avgjørende, sier Paulsen.

Hun mener dagens foreldre er mer bevisste enn før og at de er positivt kravstore.

- Dårlig kjemi mellom foreldre og ansatte kan oppstå, men det opplever vi veldig sjelden, sier Paulsen.

FORNØYD PAPPA: Finn Erik Kalnæs har heller aldri hørt om barn som er sagt opp i barnehagen. Han har barna Frida Celine (3) (t.v.) og Selma Emine (5) i Nesåsen barnehage i Lørenskog.

FORNØYD PAPPA: Finn Erik Kalnæs har heller aldri hørt om barn som er sagt opp i barnehagen. Han har barna Frida Celine (3) (t.v.) og Selma Emine (5) i Nesåsen barnehage i Lørenskog. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning