Ages & Stages Questionaires

Kan 5-åringen din dette?

Går barnet ditt på do alene?

5-ÅRINGEN: Forsyner barnet seg med mat på egen hånd?

5-ÅRINGEN: Forsyner barnet seg med mat på egen hånd? Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Publisert Oppdatert

Spørsmålene er hentet fra «Ages & Stages Questionaires». Det er ulike skjemaer for forskjellige alderstrinn.

Spørsmålene blir besvart med «ja», «av og til» eller «ikke ennå».

Det er ikke forventet at barnet skal klare å gjennomføre alle oppgaver.

NB! Dette er et ufullstendig utdrag fra skjemaene for å gi et bilde av hva kartleggingen dreier seg om. Svarene på disse spørsmålene alene er ikke egnet til å trekke noen konklusjoner om utviklingen til egne barn.

Smakebiter på spørsmål og oppgaver som foreldre kan bruke for å kartlegge utviklingen til sine egne barn:

Kommunikasjon:

  • Uten at du hjelper barnet ved å peke eller gjenta, kan det gjøre tre ting som ikke hører sammen, når du ber om det? Gi alle tre beskjedene før barnet starter. Du kan for eksempel be barnet «klapp i hendene, gå til døren og sett deg», eller «Gi meg pennen, åpne boken og reis deg opp».
  • Når dere snakker om noe som har skjedd, bruker barnet da ord som viser til fortid, for eksempel gikk, lekte eller løp? Still barnets spørsmål som: «Hvordan klarte du å komme deg til butikken?» («Vi gikk»). «Hva gjorde du hos kameraten din?», («Vi lekte»).

Grovmotorikk :

  • Når barnet står, kan det kaste en ball med overarmskast i retning mot en person som står minst 2 meter unna? For å kaste med overarmskast må barnet løfte armen til skulderhøyde og kaste ballen fremover. (Å slippe ballen eller bruke underarmskast krysses av som «Ikke ennå».)
  • Kan barnet hoppe fremover ved å hoppe to ganger på venstre fot, to ganger på høyre, to på venstre igjen, og så videre? (Såkalt hoppsa-hopp, Pippi Langstrøme-hopp, eller polka-hopp. Du kan vise hvordan det gjøres.)

Finmotorikk :

  • Be barnet tegne et bilde av et menneske på et blankt ark. Du kan be det: «Tegn et bilde av ei jente eller en gutt.» Dersom barnet tegner en person med hode, kropp, armer og ben, svar «Ja». Hvis barnet tegner en person med bare tre deler hode, kropp, armer eller ben), svar «Av og til». Hvis barnet tegner en person med to eller færre deler (hode, kropp, armer eller ben), svar «Ikke ennå».
  • Skriv barnets fornavn med store bokstaver. Klarer barnet å kopiere bokstavene? Bokstavene barnet skriver, kan være store eller speilvendt. Kryss av for «Av og til» dersom barnet bare kopierer halvparten av bokstavene.

Problemløsning:

  • Dersom du viser barnet en leke og spør «Hvilken farge er dette?», kan det navngi fem ulike farger som rødt, blått, gult, oransje, svart, hvitt og rosa? Kryss av «Ja» bare hvis barnet bruker de fem fargene riktig.
  • Kan barnet ditt telle til 15 uten å gjøre feil? Hvis det kan det, kryss av «Ja». Hvis det teller til 12 uten å gjøre feil, kryss av «Av og til».

Personlig/sosialt:

  • Forsyner barnet ditt seg med mat på egen hånd, og flytter mat fra en beholder til en annen ved hjelp av bestikk? Kan barnet for eksempel bruke en stor skje til å øse potetmos eller grøt fra en kjele over på tallerkenen sin?
  • Går barnet ditt på do alene? (Går til doen, sitter på toalettet, tørker seg og drar ned.) Kryss av «Ja» selv om barnet bare gjør det når du minner det på det.

(Fra 60 måneders spørreskjema)

Les også: Slik er 5-åringen

Les mer på Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning