Ages & Stages Questionaires

Kan 3-åringen din dette?

Går barnet opp trapper med bare én fot på hvert trinn?

3-ÅRINGEN: Forteller barnet hva som skjer på bildet i billedboken?

3-ÅRINGEN: Forteller barnet hva som skjer på bildet i billedboken? Foto: Ilustrasjonsfoto: Colourbox.no

Publisert Oppdatert

Spørsmålene er hentet fra «Ages & Stages Questionaires». Det er ulike skjemaer for forskjellige alderstrinn.

Spørsmålene blir besvart med «ja», «av og til» eller «ikke ennå».

Det er ikke forventet at barnet skal klare å gjennomføre alle oppgaver.

NB! Dette er et ufullstendig utdrag fra skjemaene for å gi et bilde av hva kartleggingen dreier seg om. Svarene på disse spørsmålene alene er ikke egnet til å trekke noen konklusjoner om utviklingen til egne barn.

Smakebiter på spørsmål og oppgaver som foreldre kan bruke for å kartlegge utviklingen til sine egne barn:

Kommunikasjon:

  • Når du ber barnet peke på øye, nese, hår, føtter, ører og så videre, peker det da riktig på minst sju kroppsdeler? (Barnet kan peke enten på seg selv, på deg eller på en dukke).
  • Når dere ser i en billedbok, forteller barnet om hva som skjer eller hva noen gjør på bildet? (For eksempel: Sier barnet «bjeffe», «løpe», «spise» og «gråte»?) Du kan godt spørre «Hva er det hunden (gutten) gjør?»

Grovmotorikk :

  • Uten å holde seg i noe for å få støtte, kan barnet sparke en ball ved å svinge benet fremover?
  • Går barnet opp trapper med bare én fot på hvert trinn? (Den venstre foten er på ett trinn, den høyre foten på neste.) Barnet kan holde seg i et rekkverk eller en vegg. (Du kan gjøre observasjonen i et kjøpesenter, i lekeparken eller hjemme.)

Finmotorikk :

  • Etter at du har tegnet en strek fra øverst til nederst på et ark med en blyant, fargestift eller penn mens barnet ser på, be barnet lage en linje maken til din. Ikke la barnet følge din strek. Kopierer barnet deg ved å tegne en eneste loddrett strek?
  • Forsøker barnet å klippe i papir med en barnesak? Barnet tenger ikke å dele papiret, men må få saksen til å åpne og lukke seg mens det holder i papiret med den andre hånden. (Du kan vise barnet hvordan det bruker en saks. Følg med på hvordan barnet bruker saksen, så det ikke skader seg.)

Problemløsning:

  • Sett fire små gjenstander (for eksempel lekebiler eller klosser) på rekke ved siden av hverandre mens barnet ditt ser på. Tar barnet etter deg og setter fire gjenstander på rekke ved siden av hverandre? (Du kan også bruke trådsneller, små esker eller andre leker).
  • Hvis barnet ditt vil ha noe som er for høyt oppe, vil det da finne en stol eller en kasse å stå på for å få tak i det?

Personlig/sosialt:

  • Spiser barnet ditt selv med skje uten å søle noe særlig?
  • Når barnet ditt ser seg i speilet og du spør: «Hvem er det?» svarer da barnet «meg» eller med navnet sitt?

(Fra 36 måneders spørreskjema)

Les også: Slik er 3-åringen

Les mer på Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning