Skilsmisse og separasjon

Slik skilles dere uten å skade barna

12 tips til foreldrenes oppførsel mot barna når skilsmissen banker på døra.

BARN OG SKILSMISSE: Sorg er en helt normal reaksjon hos barn når foreldrene skiller seg.

BARN OG SKILSMISSE: Sorg er en helt normal reaksjon hos barn når foreldrene skiller seg. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com

Publisert Oppdatert

FAKTA OM SKILSMISSER

  • I 2009 skilte 10 200 par seg, mens 11 900 tok ut separasjon.
  • Skilsmisseraten for menn var høyest i aldersgruppen 40-44 år.
  • Skilsmisseraten for kvinner var høyest i aldersgruppene 35-39 år og 40-44 år.

Kilde: SSB

At pappa og mamma skal skilles, er de fleste barns store skrekk. De færreste foreldre og par tar lett på å utsette barn for en skilsmisse.

Foreldre ønsker normalt det beste for sine barn, og er bekymret for i hvilken grad en skilsmisse vil skade de små.

Ikke barnas valg

- Det er liten tvil om at et samlivsbrudd preger barna. Noen få reagerer med lettelse, men de fleste med sorg. Uansett hvor oppmerksomme, bevisste og flinke foreldre måtte være, er aldri bruddet eller en nyetablering barnas valg - de er med på kjøpet, sier klinisk sosionom og familieterapeut Jannicke W. Tindberg ved Østensjø familiekontor i Oslo, til Foreldre.no.

Hver dag møter Tindberg gifte eller samboende par med barn under 16 år, som skal gå fra hverandre. Hun har også i oppgave å mekle i skilsmissesaker, og opplever at alle saker på en eller annen måte er vonde og vanskelige.

Del

Belastningen varierer

Det er vanskelig å tallfeste hvor skadelig et brudd mellom foreldrene er for barna. Men at barna preges når mamma og pappa går hvert til sitt, er hun ikke i tvil om. Selv ikke i sakene hvor skilsmisse er det beste for barna.

12 TIPS FOR BARNAS BESTE

Her får du 12 tips til hvordan mamma og pappa bør oppføre seg i forhold til barna i en skilsmisse. Rådene er utarbeidet av Jannicke W. Tindberg, klinisk sosionom, familieterapeut og mekler ved Østensjø familiekontor i Oslo.

1. Forbered barna på endringene før dere flytter fra hverandre

Barn er redde for å miste. Det gjelder både i praktiske og følelsesmessige forhold som bolig, skole, venner, søsken, ferier, hytta og fotballen.

2. Tilpass informasjonen til barnas alder og utvikling

«Hvor skal jeg bo?», «Må vi flytte?», «Mister jeg vennene mine?», «Kan ikke pappa følge på fotballen mer?», kan være ting de er opptatt av. Forsikre også om at kontakten med begge foreldrene opprettholdes, om det er tilfelle.

3. Gi rasjonelle forklaringer på bruddet

Snakk med barna underveis og etterpå. Bruddet vil oppleves rasjonelt om det har vært mye krangling og konflikter, men forvirrende for barn som har levd i familier hvor «det har gått greit». Uten forvarsler blir sjokket større. Forklaringen må bekrefte barnets erfaringer.

4. Gjenta informasjonen for barna

Informasjon og konsekvenser siver inn litt etter litt. Det å holde «temaet varmt» åpner også for at barn kan komme med spørsmål etter hvert, men de ønsker ikke bli forhørt om hva de tenker og føler til enhver tid. Aksepter derfor barnas stoppsignaler.

5. Barn har sterk lojalitetsfølelse

De er også avhengig av tilknytning og vil investere i å beholde relasjonen. De har ikke frihet til å dele tanker, men passer på å ikke avvise, såre, eller klandre. Å bevare en god og ekte relasjon til begge foreldre er viktig for barn, noe som også presiserers i lovverket. Når barnet opplever brudd i den daglige kontakten med en av foreldrene er dette et tap for barnet. Derfør bør det ikke blir for mange endringer og dermed tap på samme tid. Det er også viktig å huske at i noen tilfeller kan miljøskifte være hensiktsmessig.

6. Barna ønsker å bli bekreftet av foreldrene

La barna få lov til å være lei seg og sørge over at livet ble annerledes enn de drømte om. De ønsker tilgjengelige voksne å snakke med hvis de har behov for det.

7. Respekter at barna vil være i fred

Barn kan gå fort lei av å snakke. De kan ha behov for å være alene og tenke, eller gjøre helt andre ting. Dette er barns måte å håndtere ting på og de har krav på respekt. Ligg unna når de signaliserer at de vil ha fred.

8. Barn skal behandles som barn

De skal ikke være «krykker» for sine foreldre. De skal omgåes med respekt og ikke belastes med foreldrenes følelsesmessige problemer. Det er ikke ensbetydende med foreldre ikke kan være lei seg, eller sørge over bruddet. Da er det viktig å benevne følelsen og fortelle at det vil gå over.

9. Barna må frigjøres for skyld

Barn ønsker å hjelpe voksne. Når de ikke får dette til kan de føle skyld. Derfor er det viktig at de voksne presiserer og fratar barnet skyld i forhold til bruddet mellom foreldrene.

10. Skilsmisse har stor innvirkning på barn

De voksne må huske at et samlivsbrudd ikke er barnets valg, men at det har en betydelig innvirkning på deres liv.

11. Ikke snakk nedsettende om hverandre

Barn som opplever at de befinner seg i en krigssone har det vondt. De fleste barn klarer seg og har ressurser til å takle et samlivsbrudd hvis de voksne oppfører seg bra. Barn kan oppleve at den store krisen og den egentlige «skilsmissen» kan komme når en av foreldrene begynner å etablere forhold til nye partnere. De kan bli sinte eller provoserte over at forsøket med å gjenforene foreldrene ble mislykket.

12. Gi barna tid og vær tydelige

Barna må få tid til å sørge, og anledning og lov til å forberede seg til en ny realitet. Ikke dann en ny familie før barna er klare. Respekter at barna synes det er flaut og dumt å se mamma eller pappa forelsket i en ny partner. Barn har ofte gjenforeningsprosjekter når det gjelder foreldrene selv mange år etter bruddet. Foreldre må være tydelige og ikke gi falske håp.

- Vold, store konflikter i samlivet og slike ting kan være med på å gjøre en skilsmisse helt nødvendig, men hvor stor belastningen er varierer fra barn til barn, sier Tindberg.

- Sjalusi, sorg og bitterhet kan forverre en skilsmisse. Jo høyere konfliktnivå, desto større behov for klare kjøreregler, sier familieterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog i Sandnes.

- Aldri lett å skilles uten å skade barna

De aller fleste barn ønsker at mamma og pappa bor i samme hus. Det er det mest praktiske og skaper den letteste hverdagen for barna.

Jannicke W. Tindberg mener at det aldri er lett å unngå at barna preges og tar skade av at foreldrene flytter fra hverandre. Sorg er en helt normal reaksjon.

To viktige faktorer

Men det er, ifølge Tindberg, to forhold som avgjør skadeomfanget hos barn når foreldrene velger å gå hver sin vei:

1: Foreldrenes evne til samarbeid etter at de har flyttet fra hverandre.

2: At de ikke bruker barna mot den andre parten.

Bruker barna som ammunisjon

- Hvis krigen fortsetter, eller kontakten mellom foreldrene blir dårlig og barna befinner seg i et minefelt, rammes de hardt. Ofte blandes foreldrenes vonde følelser inn i praktiske og økonomiske forhold. Klarer man å samarbeide, og ikke bruke barna som ammunisjon, er prognosen god og skadeomfanget betydelig mindre, sier Tindberg.

Les også: Sure unger skiller seg som voksne

Utålmodige foreldre

Det er mange problemer som melder seg når samlivsbruddet er et faktum. Bosted, samvær, ferier, høytider, økonomi og uenigheter om omsorgen, er vanlige problemtemaer. Men det er spesielt på ett område Tindberg anbefaler foreldre, som skiller seg, å sette bremsene på.

- Jeg har sett eksempler på utålmodige foreldre, som ikke fort nok får etablert seg på nytt, eller vil introdusere den nye partneren inn på barnas og familiens arena. Det er ikke spesielt strategisk i forhold til den andre, og det er ikke å ta barna på alvor, sier Tindberg.

Hun poengterer at barn trenger tid til å være sammen med foreldrene, tilpasse seg en ny situasjon og få sørge over skilsmissen.

- Det burde vært en lovpålagt karantene for disse foreldrene. Om den nye partneren og dette forholdet er årsaken til bruddet, er det ekstra ille. Disse sakene ses ofte igjen i domstolen i tvister om samvær, bosted og slike ting, forteller Tindberg.

Les også: Ekteskapet ryker etter to år

Krigssituasjoner ikke uvanlig

I Storbritannia mener den mest erfarne dommeren i skilsmissesaker, Sir Nicholas Wall, at barn altfor ofte brukes som ammunisjon når foreldrene skal gå fra hverandre, og at det er direkte skadelig for barnas velferd. Barnas arena blir slagmark for krigen mellom foreldrene.

Norske barn trekkes også ofte inn i foreldrenes konflikt i en skilsmisse.

- Det er i hvert fall ikke uvanlig, uten at jeg kan dokumentere det. Jeg opplever det ofte i min kliniske hverdag. Det er jo ikke mange foreldre som selv vil mene at de bidrar til dette, men som i sine krenkelser og hat til den andre ikke ser konsekvensene av sine handlinger, eller mangel på dem, sier Tindberg.

Til foreldre som trekker inn barna i en skilsmissekonflikt, er det kontante rådet at det for all del må unngås.

- Hvis de vil unngå å skade barnet sitt, må det unngås. Foreldrene må få faglige begrunnelser og dokumentasjon på at barna kan utvikle en depresjon. Det er en alvorlig risikofaktor for å utvikle senere atferdsforstyrrelser. Det går utover barnas konsentrasjon, hukommelse og livsutfoldelse. Selvmordstankene kan også komme, sier Tindberg.

At konflikten mellom foreldrene blir så stor at de ikke lenger har kapasitet til å se og hjelpe barna sine, mener Tindberg er skadelig over tid.

- Vi må huske på at barn er avhengig av de voksne. Barn tar lett ansvar, og strekker seg for langt i forsøk på å være lojale og passe på at mamma og pappa har det bra.

Les også: Bryr oss lite om skilsmisse

To hjem - hva nå?

Når skilsmissen er et faktum, og barna får to bosteder som begge skal kalles «hjem», er det nødvendig at mamma og pappa tilrettelegger for dette.

- Mye av det som er nevnt, er viktig, men det er også viktig å ta med barna på råd og lytte til ønskene deres helt til de er myndige, være fri til å snakke om hva de gjør i det ene hjemmet til den andre forelderen og motsatt. La barna innrede sitt nye rom. Barn er jo også heldigvis positive, små mennesker og takler omskiftninger, avslutter Tindberg.

Har du andre tips til hvordan et samlivsbrudd kan skje uten å skade barna? Del gjerne dine råd i kommentarfeltet!

RÅDGIVER VED SKILSMISSER: Ikke skynd dere, la overgangen ta den tiden den trenger 
for barnas beste, råder familieterapeut Jannicke W. Tindberg.

RÅDGIVER VED SKILSMISSER: Ikke skynd dere, la overgangen ta den tiden den trenger for barnas beste, råder familieterapeut Jannicke W. Tindberg. Foto: FOTO: Privat

Les også:

BARNAS ØNSKELISTE

Barneombudet har laget en tydelig ønskeliste på vegne av barn som opplever samlivsbrudd:

- Bo i nærheten av hverandre.

- Vær venner.

- Ikke krangle i nærheten av meg.

- Spør meg om hva jeg mener, men ikke la meg bestemme hva som skjer.

- Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen.

- Ikke betro deres følelser til meg.

- La meg beholde mitt gamle nærmiljø.

- Ikke bruk meg som budbringer.

- La meg få beholde mitt liv.

Kilde: Barneombudet

Slik blir skilsmissen lettere

Slik forteller du at du vil skilles

Skilsmissene som koster flesk

Slik takler du skilsmisser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning