Produktkontoroll

Slik er Sveriges nye merkingssystem (P-merking)

For å selge en vogn i Norge kreves det at den er godkjent eller testet.

Publisert Oppdatert

Den europeiske standarden er kun retningsgivende, men produktene er underlagt produktkontrolloven.

Denne loven krever at produkter som skal selges, ikke medfører helseskade. På mange måter kan man derfor si at hvis vognene innfrir den europeiske standarden, så følger den også produktkontrolloven. Standarden er en viktig målestokk. Produsenten har alltid ansvar for at hans eller hennes produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Trøblete håndtak

Svikt i håndtak har lenge vært et stort problem for barnevognprodusentene. Konsumentverket i Sverige har de siste årene rapportert om over 500 fallulykker fra barnevogner. Juster- eller vendbart håndtak har vært selve årsaken til svært mange av disse ulykkene. Barn har i noen tilfeller fått alvorlige skader. De aller fleste rapporterte ulykkene har skjedd i slutten av vinterhalvåret.

Håndtakene er laget av plast og det har vist seg at plasten reagerer på temperatursvigningene. Plasten kan tørke ut og bli sprø i kulde, og dermed kan håndtakene lettere brekke ved påkjenning.

Det nye P-merkingssystemet er tatt fram i et samarbeid mellom svensk barnevognbransje, det svenske Konsumentverket og SP.

P-merkingen er ingen standard, men et system som stiller strengere sikkerhetskrav enn EU-standarden. Dette gjelder blant annet høyere krav til håndtakets utholdenhet i kulde og til låsemekanismen. Bakgrunnen for den nye merkingen er enighet i bransjen om at standarden på mange områder ikke holder mål, og at det må stilles strengere sikkerhetskrav til barnevogner.

P-merkingen er frivillig og er foreløpig ikke et merkingssystem produsentene her i landet forholder seg til.

Se hele testen her

Velg trygge barnevogner

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning