Språklæring hos barn:

Musikk gjør det lettere å lære språk

Men barna blir ikke smarte av å høre på Mozart.

LÆRER SPRÅK LETTERE: Barn som lærer å spille et musikkinstrument, blir flinkere til å identifisere lyder. Dette hjelper dem til å lære språk lettere, viser forskningen.

LÆRER SPRÅK LETTERE: Barn som lærer å spille et musikkinstrument, blir flinkere til å identifisere lyder. Dette hjelper dem til å lære språk lettere, viser forskningen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert
MANGE FORDELER: Hjerneforsker og musiker Peter Vuust forsker på hvordan musikk påvirker hjernen.

MANGE FORDELER: Hjerneforsker og musiker Peter Vuust forsker på hvordan musikk påvirker hjernen. Foto: Foto: Mads Bjørn Christiansen

Det er lett å se at å lære å spille et instrument er krevende for barn. De må konsentrere seg over lang tid, repetere øvelser mange ganger og tåle å stadig bli utfordret med vanskeligere oppgaver. Men internasjonal forskning viser at det kan lønne seg. Musikkundervisning gjør deg flinkere til å skille mellom lyder, noe som hjelper deg når du skal lære språk.

Danske Peter Vuust er profesjonell bassist, musikkprofessor og hjerneforsker. Han leder forskergruppen «Music in the brain» som er et samarbeid mellom Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus universitet.

- Musikk er spesielt god læring fordi den påvirker flere områder i hjernen. Når du lærer musikk tar du i bruk en rekke sanser og aktiverer blant annet områder i hjernen for lyd og bevegelse, forteller han.

Flere forskningsforsøk har vist at de områdene i hjernen som registrerer lydsystemer, de auditoriske områdene, er mer aktive hos personer som har lært å spille musikkinstrumenter.

- Vi ser at barn som lærer musikk blir bedre til å observere språktoner og dermed til å lære språk. Lyden i et språk er svært viktig for at man skal klare å formidle det man ønsker og for å forstå hva andre forsøker å si deg, sier Vuust til foreldre.no.

Syng deg til kunnskap

Ulike språk kan ha svært varierende lydbilde. Mange utlendinger mener at nordmenn «synger», mens andre språk har et mer ensartet lydbilde.

- Ikke minst når det gjelder ironi, så er det enormt viktig å tolke lydene riktig. Ordene du sier har jo motsatt betydning av det du ønsker å formidle. Da er språklydene helt avgjørende, sier Vuust.

I tillegg til det som skjer rent fysisk i hjernen vår når vi lærer musikk, så har en rekke forsøk vist at barn lærer bedre gjennom bruk av musikk.

- Det fungerer ofte veldig godt å koble det som skal huskes, for eksempel bokstavene i alfabetet, til en sang. Når barn synger «a-b-c»-sangen, så vil de huske det bedre fordi de har aktivisert det auditoriske området. Man bruker ulike sanser og flere deler av hjernen samtidig, sier Vuust.

Han understreker at det ikke er slik at man kan høre på Mozart og bli smartere av det. Men musikken kan ha stor betydning for hvor lett man lærer språk fordi språk og musikk er nært knyttet.

Musikk skaper rett stemning

Vuust mener det i tillegg er viktig at musikk brukt i en læringssituasjon, vil gjøre læring mer lystbetont for de aller fleste barn. Og at man ofte lærer mer når man har det morsomt.

Musikk kan også brukes for å forberede elevgruppen på en vanskelig oppgave.

- Man kan hjelpe barn til å komme på samme følelsesmessige bølgelengde. Hvis man synger en sang, danser eller lytte til musikk, så vil alle barna komme i samme stemning, basert på musikken. Det kan være en hjelp før man skal introdusere et vanskelig tema.

Ingeborg Lunde Vestad har skrevet doktorgrad om barnehagebarns bruk av musikk.

Hun observerte at barna selv tok initiativet til å lære seg mer kompliserte ting enn det de voksne la opp til, når de selv fikk styre musikken og leken rundt.

- Når de leker med musikk så har de en indre driv til å holde på lenge. De tenker ikke over at de lærer når de holder på med musikk. Musikken bidrar med et lystbetont dypt engasjement og man bruker sansene sine. Jeg tror det er derfor musikk virker i læringssammenheng, sier Vestad til foreldre.no.

Alle instrumenter er like nyttige

Peter Vuust mener det ikke har noen betydning hvilket instrument man velger til et barn, da bør man først og fremst tenke på barnets personlighet og forutsetninger.

- Er man utadvendt og glad i fysisk aktivitet så synes man kanskje trommer er morsomt. Mens en person som liker å sitte lenge av gangen med mer rolige aktiviteter kan foretrekke piano eller fiolin og mer klassisk musikk.

Synnøve Hannisdal er lærer ved Oslo kommunale musikkskole og mener barn som får musikkundervisning lærer mye nyttig.

- Gjennom god musikkundervisning lærer man å ta i mot og gi gode opplevelser. Barn og unge lærer seg å opptre i større forsamlinger og kan få bedre selvtillit og selvbilde av å mestre slike situasjoner, sier Hannisdal til foreldre.no.

Hun peker på at å lære å spille et instrument krever mye øving gjennom mange år.

- Det å oppleve gevinsten av å øve mye og grundig er i seg selv lærerikt for unge mennesker. I tillegg kan man få en innsikt som gjør at musikk som kunst får en mening i livet og gjør barn og unge i stand til å leve et bedre liv.

Fordelene varer hele livet

Forskere på Northwestern University i Chicago i USA, jobber med mye av det samme som Vuust, og har nylig påvist at mennesker som lærte å spille som barn, har fordeler av dette livet ut.

GOD KONSENTRASJON: Å lære å spille et instrument krever mye av et barn. De blir blant annet flinke til å konsentrere seg over lang tid med vanskelige oppgaver.

GOD KONSENTRASJON: Å lære å spille et instrument krever mye av et barn. De blir blant annet flinke til å konsentrere seg over lang tid med vanskelige oppgaver. Foto: Illustrasjonsfoto: Thinkstock Images

I forsøket tok de for seg tidligere musikkelever, som nå er mellom 55 og 76 år. Forsøket viste at de oppfattet språklyder raskere enn de voksne som ikke hadde hatt musikkundervisning da de var barn.

- Det hadde ingen betydning hvilket instrument du spilte, det som hadde betydning var at du hadde drevet med musikk, sier nevrolog Nina Kraus til The Journal of Neuroscience.

Forskerne målte aktiviteten i hjernen i de områdene som behandler lyd. De fant at de deltakerne som hadde hatt musikkundervisning i alt fra 4 til 14 år, reagerte raskere på språklyder enn de som ikke hadde hatt musikkundervisning. Dette gjaldt selv om ingen i den første gruppen hadde spilt instrumentet sitt på 40 år.

- Vi kan hjelpe barna til å få en sunnere alderdom ved å gi dem musikkundervisning, sier Kraus.

Hun legger til at en rekke andre studier også har vist positive livslange effekter på hjernen.

En av hennes tidligere studier bekrefter det Peter Vuust forteller om. Det er en sammenheng mellom å aktivere hjernen til å lære seg å spille et instrument og å aktivere hjernen for å lære seg et språk.

- For å lære å lese må du ha god hukommelse og evnen til å skille mellom ulike lyder og trekke sammenhengen mellom lyden og meningen til ordet. Alle disse egenskapene blir styrket gjennom den aktive læringen når man lærer å spille et musikkinstrument, sier Nina Kraus til avisen the Herald Tribune.

Les også:

Her er navnene som ikke går av moten

Tips til å klare full jobb og familie

Hjerneslag avslørte at Monica (38) var gravid

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag