I dag oppstår det nesten panikk om barnet er borte fra skolen i en uke.

- Vi vet at barnet alltid får forskjellige former for bivirkninger, og at det er en sterk tendens til ikke å ta disse alvorlig, sier spesialist i klinisk barnepsykologi, Per Are Løkke.

På ti år er antall barn som medisineres for ADHD mer enn tredoblet i Norge, det viser tall fra Reseptregisteret.

- Vi vet også at mange barn ved langvarig bruk også blir medisinert for bivirkninger, for eksempel for søvnvansker, legger Løkke til.

Brutt gamle tabu

Det er fastlegene som har ansvaret for å medisinere barn og Løkke peker på at flere store undersøkelser viser at fastlegene ikke følger opp godt nok når barna får bivirkninger.

- Det vi vet er at den nye tankegangen har brutt ned det gamle tabu om å være svært forsiktig med medisinering av barn, for ikke å bryte inn i barnets naturlige vekstprosesser, fortsetter han.

Vant til bråk

- Hver gang reseptregisteret presenterer sine tall, så er den offentlige diskusjonen i gang. Debatten er dessverre preget av polarisering, hvor partene har bestemt seg for at dette enten er riktig eller feil. Noen talspersoner går ut i media og mener at den stigende tendensen til medisinering av barn er urovekkende, sier Heidi Aase, forsker og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Hun er prosjektleder for ADHD-studien, et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, som utgår fra den landsomfattende "Mor og barn undersøkelsen".

Dette er ADHD:

  • Står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder - oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet.
  • Er en utviklingsforstyrrelse, som kjennetegnes av konsentrasjonssvikt, og/eller hyperaktivitet og impulsivitet.
  • Symptomene må ha oppstått i barneårene, vise seg i ulike situasjoner og ha vedvart over lengre tid. Symptomene må også føre til nedsatt funksjon hos barnet.
  • I Norge regner man med at 3 til 5 prosent av barn i skolealder har ADHD. Det har de siste ti årene vært en sterk økning i antall barn som får diagnosen og som blir medisinert for dette.

50 prosent får bivirkninger

Aase forteller at medikamentene man gir til barn med en ADHD-diagnose, er sentralstimulerende. De mest brukte er Ritalin og Concerta. Strattera brukes også ofte, men er ikke sentralstimulerende. De vanligste bivirkningene beskriver hun som lette og justerbare.

- Rundt 50 prosent opplever bivirkninger, men for de aller fleste kan dette lett justeres ved å endre dosering. Bivirkninger kan være vondt i hodet, vondt i magen, redusert appetitt, og noen kan få problemer med å sovne inn. Andre igjen trenger denne type medisin for å få sove, sier hun.

Medisin vs. terapi

Per Are Løkke sier at medisinering av ADHD-symptomer også kan passe systemet fordi urolige gutter tar opp uforholdsmessig stor kapasitet av henvendelsene til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

- Systemet foretrekker medisinering fremfor et langvarig terapeutisk arbeid, som binder mange ressurser, mener han.

Hva skjer i lengden?

Det er få medisiner som det er utført så mange effektstudier på som ADHD-medisiner. Men de langsiktige konsekvensene av å bruke denne type medisin over lengre tid, vet man mindre om.

- Det er visse holdepunkt for at medisineringen kan hemme veksten noe, om barna bruker det fra de er små. Men mye tyder også på at de tar det igjen når de kommer i tenåringsårene eller slutter med medisinene. Enkelte studier finner at barn med ADHD, som bruker medisiner, får et noe bedre skoleresultat enn de som ikke bruker medisiner, sier Aase.

- Konsentrasjonsvansker er et av kjernesymptomene hos barn med denne diagnosen, og medisinene hjelper barna til å få økt konsentrasjon. Man finner allikevel ikke at læring normaliseres hos denne gruppen, fortsetter hun.

ANGST: Løkke mener at angsten for at barnet skal falle av lasset, bli sett på som tapere eller havne på Nav ligger i dag som en tjukk tåke over barns skolehverdag.

ANGST: Løkke mener at angsten for at barnet skal falle av lasset, bli sett på som tapere eller havne på Nav ligger i dag som en tjukk tåke over barns skolehverdag. © Getty Images/iStockphoto

Angst for skoletapere

Løkke beskriver en angst i samfunnet for at barn skal gå glipp av undervisning, falle bakpå og bli skoletapere.

- For bare 15 år siden var det ikke uvanlig at foreldre, skole og terapeut ble enige om at barnet over en periode prioriterte terapi fremfor skolegang. Det var større tillit til at det tapte lett kunne tas igjen senere. I dag er det en skolepanikk blant samfunn, politikere og, selvfølgelig da til slutt, hos foreldre og barn.

Han mener at angsten for at barnet skal falle av lasset, bli sett på som tapere eller havne på Nav ligger i dag som en tjukk tåke over barns skolehverdag.

- I dag oppstår det nesten panikk om barnet er borte fra skolen i en uke, med følelsen av voldsomme, uopprettelige konsekvenser. I denne situasjonen er det ikke vanskelig å forstå at foreldre gjør hva som helst for å få barnet sitt til å sitte stille, konsentrere seg og pliktskyldig gjøre sine lekser, sier barnepsykologen.

Finnes alternativer

Om foreldre ønsker å unngå bruk av medisiner, så finnes det andre alternativer påpeker Heidi Aase. Det tilbys blant annet pedagogisk tilrettelegging og foreldretreningsprogrammer. Slike programmer lærer foreldre gode oppdragelsesteknikker, som å være konsekvente og tydelige.

- Barn med ADHD er ikke så gode på selvkontroll og indre motivasjon og trenger ofte tydelige beskjeder og god motivasjon fra voksne rundt seg. De trenger klare rammer og forutsigbarhet. Forskning viser også at mange har god utbytte av et sunt og variert kosthold, som alle barn, men hos denne gruppen er det spesielt viktig å unngå fett, sukker og mye hvitt mel, sier Aase.

Hun understreker at et sunt kosthold og spesielle dietter ikke behandler ADHD, men at barna har godt av det.

- Hovedregelen ved behandling av ADHD er at psykososiale tiltak skal være prøvd før man setter i gang med medikamentell behandling. Der man ser at omlegging av kostholdet har god effekt anbefaler vi at det videreføres, sier hun.

- Det finnes i dag mange gode alternativer til medisinering. For eksempel viste prosjektet "De utrolige årene" en dramatisk nedgang i ADHD-symptomer gjennom strukturert foreldrearbeid, sier Løkke.

- Denne medisineringen er et eksperiment, som vi ennå ikke vet det fulle resultatet av, og det er vanskelig å måle, for hva måler vi det opp i mot, spør han seg.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!