Så viktig er rekkefølgen i søskenflokken

Sjekk hvordan barnet ditt blir som voksen

Eldst, yngst eller «dritten» i midten"?

SØSKENFLOKK: Kun i kraft av å være den førstefødte vil dette barnet være et slags instinktivt eksperiment for foreldrene. De vil både være ekstra oppmerksomme og regelstyrte.

SØSKENFLOKK: Kun i kraft av å være den førstefødte vil dette barnet være et slags instinktivt eksperiment for foreldrene. De vil både være ekstra oppmerksomme og regelstyrte. Foto: Foto: Thinkstock

Publisert Oppdatert

Blir storebror ansvarsfull, lillesøster rebell og barnet i midten en sosial vinner?

Det mener i alle fall småbarnspedagog Elisabeth Schönbeck. Hun er ekspert på atferd og søskenrelasjoner, og har skrevet boka Lillesøster hopper fallskjerm.

Den handler om at din plasseringen i søskenflokken avgjør hvem du er som barn og blir som voksen. Der den eldste står for plikt, står den yngste for lyst.

Schönbeck er en av mange forskere som hevder at plassen i søskenflokken er med på å forme personligheten til barnet ditt.

FREMTID: Blir storebror leder? Lillesøster programleder? Mellomste søster mellomleder?

FREMTID: Blir storebror leder? Lillesøster programleder? Mellomste søster mellomleder? Foto: Foto: Thinkstock

Idol og lederstillinger

De ulike søskenenes personlighetstrekk

Det eldste barnet

 • pålitelig
 • samvittighetsfull
 • strukturert
 • forsiktig
 • kontrollerende
 • prestasjonsorientert

Det midterste barnet

 • opptatt av å gjøre alle til lags
 • rebellsk
 • opptatt av vennskap
 • sosial
 • fredsmegler

Det yngste barnet

 • lekent
 • ukomplisert
 • manipulativ
 • utadvendt
 • uoppmerksomhetssøkende
 • selvsentrert

Enebarn

 • modent for alderen
 • perfeksjonistisk
 • samvittighetsfull
 • flittig
 • en ledertype

Kilde: Din plassering i søskenflokken av psykologen Kevin Leman

Mens lederstillinger ofte blir besatt av storesøsken, er det gjerne yngstebarnet som blir med i talentkonkurranser som Idol eller X Factor.

Barnet i midten blir gode lagspillere og opptrer ofte som meglere på arbeidsplassen.

Ifølge Elisabeth Schönbeck henger dette sammen med at det eldste barnet har blitt gitt den ansvarsfulle rollen av foreldrene.

Storesøsken har ofte god selvtillit, knyttet til det å prestere. Mellombarnet og yngstebarnet, derimot, vil ikke ha den samme ansvarsfølelsen som eldstebarnet. Spesielt yngstebarnet vil gjøre opprør og følge lystene sine istedenfor fornuften.

- Plasseringen i søskenflokken har trolig en viss betydning, men disse forskjellene overdrives ofte, påpeker psykolog Kjersti Hildonen til Foreldre.no

Hun opplyser at det har blitt funnet forskjeller blant annet knyttet til noe høyere IQ og lengre utdanning hos det eldste barnet, sammenlignet med yngre søsken. Dette mener psykologen trolig skyldes at foreldre ofte investerer mer tid, samt stimulerer det eldste barnet mer enn yngre søsken.

- Det kan tenkes at denne sosiale stimuleringen, samt en eventuell ansvarstilskrivelse for yngre søsken fører til at eldstemann i større grad påtar seg lederverv i voksen alder. Dette har trolig mest å gjøre med hvordan foreldrene møter barna i oppveksten.

Går egne veier

At yngstemann i større grad melder seg på Idol og lignende, mener hun det behøves mer forskning på for å vite om dette er reelle forskjeller. Men det kan tenkes at foreldre både investerer noe mindre tid, samt "slapper mer av" med de yngste barna, hvilket kan medføre at yngstemann i noe større grad "går sine egne veier". Kanskje har også yngstemann fått mer utløp for slikt i løpet av oppveksten, sammenlignet med eldstemann, sier psykologen.

ENEBARN: Uten søsken å konkurrere med, får enebarn en unik posisjon i familien. Enebarnet har monopol på foreldrenes oppmerksomhet og ressurser - for alltid.

ENEBARN: Uten søsken å konkurrere med, får enebarn en unik posisjon i familien. Enebarnet har monopol på foreldrenes oppmerksomhet og ressurser - for alltid. Foto: Foto: Thinkstock

Slik blir søskenflokken

Storesøsken:

De eldste i søskenflokken er lojale ovenfor autoriteter som foreldre og arbeidsgivere. Lov og orden er viktig for dem. De er ikke redd for ansvar, er flittige og ambisiøse, og naturlige ledere.

Kjendiser: Paul McCartney, tidligere president Bush og Angela Merkel.

Mellomsøsken:

Barn som kommer mellom eldst og yngst, blir gjerne et både-og-menneske. Vedkommende er flink til å lytte både oppover og nedover. De er gode lagspillere, for de kan dette med dialog. De kompromisser, mekler og er fleksible.

Kjendiser: Martin Luther King, Jens Stoltenberg og Madonna.

Småsøsken:

Det yngste barnet blir det ikke stilt like stor krav til. De er drømmende kunstnere og livsnytere. Satser ofte på spennende og risikofylte prosjekter og elsker å være i opposisjon.

Kjendiser: Jonas Gahr Støre, Bill Gates, Carola Häggkvist, Erling Kagge og Maria Haukaas Storeng.

Enebarn:

Barn uten søsken kan i noen tilfeller være den lille babyen hele livet, men stort sett er de ekstremt ansvarsfulle, ambisøse og fokusert på det de gjør. De er dårlige til å dele, for det har de jo aldri vært vant til. De er ofte bedre på å lede en gruppe enn å befinne seg midt i den. Til enebarn regnes også de som er seks år eller eldre/yngre enn sine søsken.

Kjendiser: Alexander Rybak, Tiger Woods, Vladimir Putin og Bjørn Borg. Dessuten Barack Obama og Ingmar Stenmark (stor aldersforskjell til søsken).

Kilde: Hjemmet

Hun råder foreldre til å forsøke å møte barna ut fra deres modenhet og alder.

Fokuset bør rettes ut fra hva som betyr noe for barnet - ikke ut i fra hva vi voksne mener barnet bør tenke, føle eller ønske.

En del storesøsken gis muligens for mye ansvar, ut i fra forventninger som legges i det å være eldst. Kanskje fratas også yngstemann av og til for mye ansvar?

- Det er uansett viktig at barn møtes ut i fra hvem han/hun er og ikke ut i fra omgivelsenes forventninger eller ønsker om hvem barnet "bør" være, understreker Kjersti Hildonen.

Arv og miljø betyr mer

Ikke alle tror at barns plassering i søskenflokken er avgjørende for deres personlighet. Pål Johan Karlsen er redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Han er også forfatter og forsker ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Han mener arv og miljø i bred forstand har mer å si for barnets personlighet og utvikling enn plasseringen i søskenflokken.

- Forskeren har ikke funnet noen klare svar på teoriene. Dette er først og fremst noe som er populært ute blant folk. Det er mange som forsøker å finne forklaringer i barnas personligheter ut fra hvilken plass de har i søskenflokken, har psykologen tidligere uttalt til Foreldre.no

Også Kirsten Hofgaard Lycke, forfatter av boken Søsken for livet, tror det er en overdreven tro på hvordan dette former personligheten.

- I det daglige karakteriserer vi ofte folk ut ifra hvilken plassering de har i søskenflokken, men det finnes lite belegg for dette innen forskningen. Det er forskningsresultater som viser at den eldste i søskenflokken har noe høyere IQ enn yngre søsken, men "de lærde" strides når det gjelder andre områder, mener Lycke.

Teoriene om plasseringen i søskenflokken blir også utfordret fra andre hold. I boka The Secret Power Of Middle Children hevder den amerikanske psykologen Catherine Salmon og journalisten Katrin Schumann imidlertid at det mellomste barnet i søskenflokken gjør det bedre i livet enn man tidligere har trodd. Gjennom intervjuer med målgruppen og historisk research, mener forfatterne å ha funnet ut at de mellomste barna har størst sjanse til å lykkes sosialt og gjøre karriere.

Ikke sammenlign barna

Pedagog og forfatter Elisabeth Schönbeck mener det finnes fordeler og ulemper uansett hvor i søskenflokken du befinner deg.

Det viktigste er at foreldrene ser og elsker hvert barn og ikke sammenligner barna.

- Foreldre behandler aldri sine barn likt, selv om de tror det. Plasseringen i søskenflokken har helt avgjørende betydning for hvordan vi blir, hvem vi forelsker oss i, hvem vi kommer til å leve sammen med, hvilken utdannelse og hvilket arbeid vi får og hvordan livsløpet vårt blir, har Schönbeck tidligere uttalt til Foreldre.no

Foreldre som får barn nummer to, synes plutselig at det første barnet er blitt så veldig stor, og sier ofte til barnet: "Du som er så stor og flink!"

Da vil eldstemann forsøke å være enda dyktigere, for slik å vinne tilbake kjærligheten fra foreldrene.

- Foreldre kan stille store krav til en treåring som er eldst, men overhodet ikke stille krav til en 23-åring som er yngst, fordi han eller hun fortsatt er "mammas lille baby", sier hun.

Kilder: Parents.com, "Storesøster lillebror. Hvordan plassering i søskenflokken gjør deg til den du er", av Oluf Martensen-Larsen og Kirsten Sørrige, "Lillesøster hopper fallskjerm" av Elisabeth Schönbeck.

Les mer:

Den beste aldersforskjellen mellom barna

Mødre favoriserer førstefødte

Perfekt timing for søsken

Slik takler du to tette barn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning