Oppfattes som kvinner

Pappaer er jobbtapere

Menn som benytter seg av velferdsstatens familieordninger, oppfattes som kvinnelige. Dermed taper de i jobbsammenheng.

TAPERE: Menn som også prioriterer familien, taper i jobbsammenheng, viser forskningsrapport. - Det er først når begge foreldrene tar like mye ansvar for barna, at det blir likestilt , sier forsker.

TAPERE: Menn som også prioriterer familien, taper i jobbsammenheng, viser forskningsrapport. - Det er først når begge foreldrene tar like mye ansvar for barna, at det blir likestilt , sier forsker. Foto: Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Publisert Oppdatert
IKKE VERDSATT: Pappaer som følger i barnehagen er muligens pionerer i likestillingskampen, men de får føle konsekvensene på arbeidsplassen.

IKKE VERDSATT: Pappaer som følger i barnehagen er muligens pionerer i likestillingskampen, men de får føle konsekvensene på arbeidsplassen. Foto: Illustrasjonfoto: iStockphoto/Edward J Bock III

- Det ligger mer bak kjønnsroller enn det rent kroppslige

Det viser forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo. Rapporten avslører at den forelderen som tar ansvar for familien, taper i forhold til karrieremuligheter - og at det er uavhengig av hvilket kjønn du er.

- Betyr det at vi er kommet lenger i likestillingen enn vi trodde?

- Da har du i så fall en rar definisjon av likestilling, sier professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Bente Rasmussen.

Les også: Likestilling gir superforhold

Kvinnelige menn

- Det ligger mer bak kjønnsroller enn det rent kroppslige. Når menn tar kjønnsskifteoperasjoner, er det ikke nok bare å bli operert. De må også oppføre seg kjønnspassende for å bli oppfattet som kvinner, forklarer Rasmussen, som også er seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse i Trondheim, og som blant annet skrevet boka Nye kvinneliv - kvinner i menns organisasjoner (Ad notam 1993) sammen med Elin Kvande.

Hun sier forskning viser at kvinner i tradisjonelle mannsyrker, som kranførere på skipsverft, blir oppfattet som unntak og helt forskjellig fra kvinner generelt - selv om de på alle måter, også utseendemessig, var minst like kvinnelige som andre damer.

- Når menn prioriterer familien og velger å benytte seg av de støtteordningene som velferdsstaten gir, følger de ikke normen om at menn prioriterer jobb foran familien. De går inn i et rollemønster som er mer kvinnelig. Jeg tror det er det samme som skjer her, som når de kvinnelige kranførerne ble sett på som "egentlig ikke kvinner", sier Rasmussen.

Les også: Likestilte par har det bedre i senga

Jobbtapere

BENTE RASMUSSEN: Seniorforsker ved SINTEF og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

BENTE RASMUSSEN: Seniorforsker ved SINTEF og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Foto: NTNU

Ringvirkningene er at menn som setter familien før jobben, oppfattes og behandles som kvinner i arbeidslivet.

- Menn som prioriterer familien, taper land overfor dem som ikke gjør det. Det er derfor det har vært så viktig for likestillingen at menn også får permisjon, for det er ikke før begge foreldrene tar like mye tar ansvar for barna, at det blir likestilt, mener professoren.

Det er forsker Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo som har skrevet forskningsartikkelen Men's work-life conflict. Career, care and self-realisation: Patterns of Privileges and Dilemmas i Gender, Work & Organization vol. 16 No 1, 2009, som konkluderer med at også menn taper i jobbsammenheng dersom de fokuserer på familien.

- Det jeg ønsket å se på, var altså forholdet mellom ulike arbeids- og familietilpasninger, hvilke typer privilegier og omkostninger som følger de ulike posisjonene, og hvordan dette eventuelt var koblet til kjønn, sier Halrynjo til forskning.no.

Les også:

Fysisk hardt arbeid gir lengre liv

Husarbeid gjør kvinner syke

Drømmer om kollega-sex

Norsk landsby i USA

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning