Foreldremøter:

Overlevelsesguide til foreldremøter

Gruer du deg til vårens foreldremøter? Her er ti råd som gjør foreldremøtene bedre for alle.

SNART FORELDREMØTE? Foreldremøter kan være en prøvelse, men følger du våre råd blir møtet bedre for alle.

SNART FORELDREMØTE? Foreldremøter kan være en prøvelse, men følger du våre råd blir møtet bedre for alle. Foto: FOTO: Thinkstock

Publisert Oppdatert

- Mennesket utvikler seg best i fellesskap. Av og til tror jeg vi har fått en foreldregenerasjon som har glemt at de oppdrar barn sammen med andre, sier Thomas Nordahl, forsker og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, og forfatter av boka Hjem og skole - Hvordan skape et bedre samarbeid?

Har du barn, er det nemlig én ting du ikke slipper unna: Foreldremøter.

Du stresser hjem fra jobb og hopper over middagen for å høre andre foreldre legge ut om egne barn, kritisere læreren, stemple andres unger som problembarn, og baksnakke foreldrene som ikke er der.

Må foreldremøter alltid føles som et mislykket sosialt eksperiment?

Hold deg til agendaen

Foreldremøtets ti bud

 • Gode foreldremøter må planlegges i forkant og styres underveis. Kandidater til foreldreverv bør være på plass før de skal velges på møtet.
 • Meld alltid inn saker du vil ta opp i forkant av møtet, enten til lærer eller til foreldrekontakt. Bakholdsangrep på en uforberedt lærer er aldri greit.
 • Hold alle diskusjoner på et generelt plan. Foreldremøtet er ikke stedet for å snakke om enkeltelever eller spesifikke egenskaper hos lærere eller andre voksne på skolen.
 • Gå til foreldremøtet med en intensjon om dialog, ikke konfrontasjon. Stans diskusjoner som bærer galt av sted.
 • Vær raus, og husk at familier er veldig ulike. Det du synes er uproblematisk å stille opp på, kan for andre være en uoverkommelig oppgave.
 • Tenk på økonomi når du foreslår sosiale aktiviteter for klassen. At noe koster en hundrelapp kan ekskludere barn fra familier med dårlig råd.
 • Unngå anklager mot lærere, andre foreldre eller andres barn. Hold følelsene i sjakk, og skill skarpt mellom sak og person.
 • Gi læreren ros og anerkjennelse når det er noe du er fornøyd med. En god lærer blir enda bedre av et lite klapp på skulderen.
 • Snakk om fremtid, ikke fortid. Fokuser på hvordan ting skal bli, og hvordan man lettest kommer seg dit. Avbryt alle diskusjoner om skyld.
 • Husk at barnet ditt er en del av et større fellesskap på skolen. Ditt barns rettigheter eller behov går ikke foran alle andres.

Kilder: Thomas Nordahl (professor i pedagogikk) og Elisabeth Strengen Gundersen (FUG-leder).

- Grunnen til at jeg går på foreldremøter kun en gang per år, er de samme hønene som får legge ut i det kjedsommelige om sitt barn og dets aktiviteter i plenum. At så mange foreldre ser på foreldremøter som en arena til å snakke om eget barn og særstilte problemstillinger, slutter aldri å forundre meg, oppsummerer brukeren Nerdybirdy på forumet Barn i magen.

- En forutsetning for vellykkede foreldremøter er at møtet er godt forberedt. Jeg har selv opplevd at foreldremøter har skåret ut i retninger verken læreren eller foreldrene er forberedt på. Det kan bli ganske ubehagelig, sier Elisabeth Strengen Gundersen, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Mobbing er ofte et tema på foreldremøter. Slik kan du forebygge mobbing på ditt barns skole.

Læreren og foreldrekontakten bør på forhånd bli enige om en agenda, og holde seg til den, mener hun. Kandidater til foreldreverv bør være på plass før selve valget skal skje.

- Dukker det opp alvorlige saker man ikke er forberedt på, er det bedre å utsette diskusjonen og innkalle til et eget møte om saken noen uker senere, råder hun.

Da får både lærer og foreldre tid til å forberede seg, og diskusjonen vil ikke så lett fare galt av sted. Foreldremøter er absolutt ikke stedet å komme med uanmeldte anklager mot skolen, læreren eller andre foreldre.

- Er det noe du vil ta opp på møtet, bør du melde det til foreldrekontakten i forkant. Kommunikasjon er en vanskelig øvelse, men det blir lettere om vi går til foreldremøter med en intensjon om dialog, og ikke konfrontasjon, sier hun.

Ikke klag på andres barn

- Noen ganger blir foreldremøter destruktive, for eksempel om de brukes til å klage over Per hver eneste gang. Foreldrene til Per er ikke der, og vi andre himler med øynene og tenker vårt. Men vi ville ikke vært der vi heller, dersom vi ble syndebukker hver gang, skriver en anonym bruker på Barn i magen.

Mange barn med atferdsproblemer sliter også med lærevansker.

- Å snakke om enkeltelever som oppfattes som problematiske av andre elever, foreldre eller lærere hører ikke hjemme i et foreldremøte, sier Thomas Nordahl.

Så lenge diskusjonen holdes på et generelt nivå, kan de fleste temaer tas opp på et foreldremøte, mener han. Hans erfaring er likevel at foreldre kan være litt for snare til å bruke foreldremøtet til å kritisere læreren eller skolen for å gjøre en dårlig jobb.

- Du skal være ganske sterk som lærer for å stå der foran en stor foreldregruppe og ta imot kritikk. Når jeg holder foredrag for foreldre pleier jeg ofte å si at de gjerne må ha høye krav og forventninger til lærerne. Men da må de ha like høye krav og forventninger til seg selv som foreldre, sier han.

Vil du hjelpe barnet ditt med leksene? Kast ball til gangetabellen.

Fellesskapet er viktigst

Faktisk synes han det er på sin plass at lærere får mer ros og anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Gjerne i plenum på foreldremøtet.

Slik blir du foreldremøtets verste skrekk

 • Fortell lange anekdoter om ditt eget barns fortreffelighet.
 • Rekk opp hånda og be læreren fortelle mer om skolehverdagen akkurat idet møtet skal slutte.
 • Vær sur. La det skinne gjennom at du stiller opp mye mer for klassen enn alle andre.
 • Foreslå en rekke ekstra sosiale tiltak for at barn og foreldre skal bli bedre kjent, gjerne med medbrakt piknikkurv og innenfor vanlig arbeidstid.
 • Gjør det klart at foreldre som ikke har tid til å stille opp på alt, er dårlige foreldre som ikke prioriterer barna sine.

- Foreldre generelt er veldig flinke til å si fra om krav og rettigheter, men ikke fullt så flinke til å si fra når vi er fornøyde. Vi tar nok skolen og lærerne litt for mye for gitt, sier han.

Det viktigste foreldre må forstå, mener han, er at barna er en liten del av et større fellesskap på skolen.

- Alle må tilpasse seg. Enkeltbarnets behov kan ikke gå foran fellesskapets behov, sier han.

Les også:

Ti gode grunner til å få flere barn

Hvilken skolesekk er best for barna?

Skjult mobbing: Skolen gjør vondt verre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning