Omstridt diabetesprosjekt fortsetter

Helse- og omsorgsdepartementet tillater likevel at det forskes på genmateriale som er samlet inn fra 47 000 norske babyer.

OMSTRIDT: Det såkalte Midia-prosjektet ble stanset fordi det var i strid med bioteknologiloven.

OMSTRIDT: Det såkalte Midia-prosjektet ble stanset fordi det var i strid med bioteknologiloven. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Det såkalte Midia-prosjektet ble stanset fordi det var i strid med bioteknologiloven, men nå har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at materialet som allerede er samlet inn likevel kan brukes i forskning.

- Skaden er allerede skjedd, og fortsatt forskning på materialet vil ikke medføre ytterligere belastning for familiene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap).

- Videre forskning på materialet vil derimot kunne bidra til å oppfylle foreldrenes forventning om å få mer kunnskap om årsaker til diabetes og mulige forebyggende tiltak, sier Brustad.

Omstridt forskning

Gjennom gentestingen, som pågikk gjennom en årrekke, fant forskerne fram til barn som har genet som gjør dem utsatt for å utvikle diabetes 1.

Noen foreldre reagerte negativt etter å ha fått beskjeden om at barnet deres har fått påvist risikogenet til en sykdom som det trolig ikke er mulig å forebygge eller påvirke.

Målet med Midia-prosjektet var å finne ut om noe i barnets miljø øker eller reduserer risikoen for å utvikle sykdommen.

Det er ikke lov å utføre genetiske undersøkelser på barn under 16 år, med mindre det kan bidra til å forhindre eller redusere helseskader.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning