NRK-lisensen økes

Tv-seerne må betale 133 kroner mer i kringkastingsavgift neste år. – Et godt håndslag til NRK, sier kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas.

NRK-LISENSEN: Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas får 133 kroner mer å rutte med fra hver lisensbetaler.

NRK-LISENSEN: Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas får 133 kroner mer å rutte med fra hver lisensbetaler. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Kringkastingsavgiften neste år bli på 2335 kroner. Det er en økning på 133 kroner eller seks prosent i forhold til i år.

Økningen skyldes økte blant annet at NRK har fått en markant økning i pensjonsforpliktelsene sine. 44 kroner av neste års lisensøkning er knyttet til pensjon. Også lønnskostnadene økte mer i år enn NRK hadde forberedt seg på.

Dyr pensjon

«NRK skal opprettholde god bredde i innholdstilbudet, videreføre den positive utviklingen på internett, bevare posisjonen i et utfordrende tv-marked og videreføre et godt og variert radioinnhold. NRK vil satse på å gi publikum et bedre tilbud på nrk.no og i de tradisjonelle radio- og fjernsynskanalene», skriver kulturminister Trond Giske i en pressemelding.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas og styreleder Halvard Bakke ba før sommeren om en økning i lisensen på 120 kroner eksklusiv moms. I forslaget til neste års statsbudsjett har Trond Giske gitt NRK en lisensøkning som er fire kroner høyere.

Les også: Ber om lisensøkning

«Siden 1998 er det lagt til grunn at kringkastingsavgiften bør økes tilsvarende forventet pris- og lønnsvekst. Eventuelle økninger utover dette må vurderes og begrunnes særskilt. Den foreslåtte økningen av kringkastingsavgiften skal dels kompensere for forventet pris- og lønnsvekst i 2009 og for en økning av pensjonsforpliktelsene som følge av overgang til ny regnskapsstandard», skriver Giske.

- Vi ba i lisensbrevet før sommeren om en økning på 120 kroner. Men så fikk vi beskjed om å komme tilbake med kostnadene for pensjonsomleggingen. Den utgjorde 44 kroner. Så vårt endelige krav var på 164 kroner, sier kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas til Kampanje.

Kostnadskutt

Det innebærer at NRK får mindre enn statskringkasteren hadde ønsket seg for neste år. 80 kroner av lisensøkningen er satt av til å dekke kostnadsveksten. Dermed blir aktivitetsnivået opprettholdt, uten rom for vekst.

- Det er et godt håndslag til NRK. Med de effektiviseringstiltakene vi er i gang med så kan vi opprettholde aktiviteten og tilbudet. Men det krever at vi er flinke til å gjennomføre disse tiltakene, sier Bjerkaas.

- Er det tilstrekkelig å gjennomføre de allerede planlagte kuttene, eller må dere iverksette enda mer?

- Det vet vi ikke, fordi vi ikke vet kostnadseffekten av de tiltakene vi har satt i gang. Vi har jo tilbudt gavepensjoner til alle og foreløpig vet vi ikke hvor mange som takker ja, sier Bjerkaas.

Les også: Giske åpner for å ta NRK-regningen

Samtidig som NRK får økt inntektene gjennom lisensen, så presiserer kulturminister Trond Giske at statskanalen ikke lenger kan leve over evne. I pressemeldingen presiseres det at «NRK må for regnskapsåret 2009 tilpasse driftsutgiftene til inntektene».

Les også: Den store reisen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning