OKSYGENMANGEL HOS NYFØDTE

Nikotin til nyfødte

Nikotin kan redde hjernene til nyfødte.

NY FORSKNING: I små doser kan nikotin kanskje redde hjernene til nyfødte etter alvorlig surstoffmangel, antyder norsk forskning.

NY FORSKNING: I små doser kan nikotin kanskje redde hjernene til nyfødte etter alvorlig surstoffmangel, antyder norsk forskning. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

23 prosent av verdens barnedødelighet skyldes skader barna har fått etter surstoffmangel under fødselen

I små doser kan nikotin kanskje redde hjernene til nyfødte etter alvorlig surstoffmangel, antyder norsk forskning.

Klarer seg bedre

- Forsøket mitt viste at griser som hadde fått en liten dose nikotin etter å ha blitt kunstig utsatt for surstoffmangel, tålte fraværet av oksygen bedre enn de som ikke hadde fått nikotindosen, sier Jannicke Hanne Andresen til forskning.no.

Hun er lege, og har skrevet doktorgrad ved pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet.

Forsøk hun har gjort med nyfødte griser, gir antydninger om at nikotin faktisk kan beskytte mot skader på hjernen. Hun håper funnene kan overføres til behandling av spedbarn som har fått alvorlig oksygenmangel under fødselen.

-23 prosent av verdens barnedødelighet skyldes skader barna har fått etter surstoffmangel under fødselen. I tillegg får mange alvorlige hjerneskader, og det er viktig å finne en effektiv og enkel behandling som ikke koster flesk, sier Andresen.

Hjerneskade

Andresen utformet griseforsøket slik at det skulle ligne de hendelsene og mekanismene som gir hjerneskade hos nyfødte barn på grunn av surstoffmangel.

- Men hvorfor gjorde ikke nikotinet skade, da grisene manglet oksygen?

- Her er doseringen det viktige. Nikotin opptrer motsatt i store og små mengder. Store mengder nikotin forårsaker celledød, mens små doser motvirker celledød, og kan dermed begrense slike skader i hjernen, sier Jannicke Andresen.

Grisene hadde etter en time med nikotintilførsel, omtrent det samme nikotinnivået i blodet som et menneske har etter å ha røyket en sigarett.

Forskeren understreker at det er mye forskning som gjenstår før funnene fra hennes forsøk med nikotin og griser kan overføres til mennesker.

Ikke skadelig

- Finnes det farer knyttet til å gi en nikotindose til et nyfødt barn?

- Kronisk bruk av nikotin er skadelig, men en liten dose som akutt behandling etter fødselen skal ikke være forbundet med noen skade, mener hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning