Når kan barn sykle til skolen?

Se hva Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk svarte i nettmøte.

SYKLE TIL SKOLEN: Når er det trygt?

SYKLE TIL SKOLEN: Når er det trygt? Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

En sykkepappa lurer på når det er greit at guttene hans sykler til skolen , og hvilken opplæring han bør gi dem?

Dette svarer Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk:

-Du sier ikke noe om hvor gamle guttene dine er, men spørsmålene dine er jo svært aktuelle. Mange barn får sin første sykkel lenge før de begynner på skolen, og så vet du kanskje at Trygg Trafikk ikke anbefaler at barn sykler alene i krevende trafikk før de er 10 - 12 år gamle. Men det er ikke noen offisielt regelverk som sier noe om hvor gamle barn må være før de kan sykle til skolen.

Det er flott at du tar ansvar for guttenes trafikkopplæring - å lære å sykle på en trygg og sikker måte tar mange år og krever god veiledning. Du sier heller ikke noe om hvordan skoleveien til guttene dine er, dette er jo også forhold som varierer i stor grad. Skolen har også et ansvar for barnas sykkelopplæring. I Kunnskapsløftet står det at elevene skal kunne følge trafikkregler for gående og syklister, så dette er et tema dere bør diskutere på skolen. De fleste samarbeidsutvalg lager egne retningslinjer og regler på skolen, både for når og hvordan sykkelopplæringen foregår og hva som skal til for at elevene skal få sykle til skolen. De fleste har hjelmpåbud for elevene. Barn får sin første kjøreerfaring som syklister, og sykkelen er et viktig fremkomstmiddel for mange.

Se flere spørsmål og svar her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning