Misbrukte kvinner frykter fødselen

Jo sterkere frykten er, desto større er risikoen for at kvinnen har vært utsatt for seksuelle overgrep.

SAMMENHENG: Mange av dem som opplever ekstrem frykt under fødselen, har opplevd seksuelt misbruk i voksenlivet.

SAMMENHENG: Mange av dem som opplever ekstrem frykt under fødselen, har opplevd seksuelt misbruk i voksenlivet. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Noen kvinner uttrykker voldsom frykt eller panikk under fødselen. Nå viser en ny norsk studie at kvinner som er blitt seksuelt misbrukt i voksen alder har større risiko for å oppleve ekstrem frykt under fødselen.

- Vi tror at forløsningssituasjonen for disse kvinnene kan gi assosiasjoner til misbruket, og på den måten reaktivere følelser knyttet til dette, sier forsker Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet på deres nettsider.

Fødselsleger og jordmødre har tidligere observert klinisk at frykt under fødselen kan henge sammen med seksuelt misbruk. Men dette er den første større studien som underbygger denne sammenhengen vitenskaplig.

Studien er gjort av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus. 414 kvinner fra to Akershus-kommuner har svart på et spørreskjema om selvopplevd frykt under fødselen.

Klar sammenheng

Tre prosent rapporterte om ekstrem frykt under fødselen, 13 prosent noe frykt og 84 prosent opplevde ingen frykt.

I alt hadde 12 prosent blitt seksuelt misbrukt som voksen. Jo sterkere frykten var, desto større var risikoen for at kvinnen hadde vært utsatt for overgrep.

Blant kvinnene med ekstrem frykt under fødselen, hadde en tredel en historie med seksuelt misbruk i voksenlivet.

Følelser knyttet til det seksuelle misbruket kan bli reaktivert under fødselen og påvirke denne.

- Vi vet fra før av at kvinner som har vært utsatt for misbruk ofte har aversjon mot gynekologiske undersøkelser, sier Eberhard-Gran på Folkehelseinstituttet.

Alvorlig angst under forløsningen kan føre til at fødselen tar lengre tid, og at barnet kan få tilført mindre surstoff. Det er også vanlig å bruke mer smertestillende i slike situasjoner, og kvinnen kan bli vanskeligere å samarbeide med.

Forskerne fant også at depresjon i svangerskapet, lang varighet på fødselen og vaginal forløsning med vakuum, tang, ved setefødsel og tvillingfødsel var andre faktorer som var assosiert med ekstrem frykt under fødselen.

Viktig med ekstra støtte

Seksuelt misbruk er tidligere forbundet med en rekke psykiske plager, som depresjon, posttraumatisk stress, angst, søvnløshet og sosial funksjonsforstyrrelse.

Sterk frykt under fødselen kan i seg selv være en traumatisk opplevelse for den fødende, og kan gi posttraumatiske stressymptomer.

- Det er derfor svært viktig å gi ekstra støtte til gravide som har en historie med seksuelt misbruk eller symptomer på angst og depresjon. Disse kvinnene trenger rolige omgivelser under fødselen, og de kan også trenge ekstra omsorg og oppfølging både under og etter fødselen, sier Malin Eberhard-Gran.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning