Andreas har lese- og skrivevansker

Knekket lesekoden med ny metode

Andreas (9) slet med å lære seg å lese. Så fikk han hjelp av en ny metode.

MORSOM METODE: Andreas har lært seg å lese ved hjelp av en ny metode, Lydfarge. Her spiller han memo med lange og korte vokaler sammen med storesøster Aurora.

MORSOM METODE: Andreas har lært seg å lese ved hjelp av en ny metode, Lydfarge. Her spiller han memo med lange og korte vokaler sammen med storesøster Aurora. Foto: Foto: Privat

Publisert Oppdatert
GØY PÅ SKOLEN: Andreas benytter Lydfarge-metoden i undervisningen på skolen også.

GØY PÅ SKOLEN: Andreas benytter Lydfarge-metoden i undervisningen på skolen også. Foto: Foto: Privat

Takket være lydfargemetoden har Andreas fått tilbake gleden og lysten til å lese.

- Vi var desperate når vi så hvor vanskelig det var for ham å lære å lese. Vi hadde en gutt som var veldig lei seg, og det var tydelig at han ikke hadde det bra. Han sa at han var dum og at hodet hans ikke fungerte. Det måtte vi gjøre noe med så fort som mulig, sier mamma Hilde Birgitte Smedsgård Haug.

Bedre resultater med leksefri skole

Så oppdaget familien lesemetoden lydfarge. Her lærer barna å lese ved hjelp av fargekoder knyttet til lyden bokstavene lager. Dermed visualiserer barna lydene i stedet for kun å sette sammen bokstaver til ord.

Glemte lett

Før Andreas begynte med lydfarge var det vanskelig for ham å følge med i undervisningen

- Han kunne glemme bokstavene fra den ene dagen til den neste, hvordan de hørtes ut og hva de het. Klassen dro raskt fra ham, og han klaget over at hodet hans ikke skjønte noen ting. De andre elevene kunne lese ganske mye, mens han gjettet på ordene i stedet for å lese dem, sier moren.

Sliter du eller ungene dine med tall? Da kan dyskalkuli være problemet.

Når elevene etter hvert skulle lese korte tekster i klassen ble det vanskelig å memorere. Sønnen ble urolig i klassen, mye lei seg og kom fort i konflikter med medelever.

Etter kort tid med lydfarge-metoden forandret alt seg. Åtteåringen som kviet seg for å lese er nå en leseglad niåring.

- Når han fikk tilbake mestringsfølelsen fikk vi tilbake den blide gutten vår. Det var som å vri om på en bryter, og han var både blid og sosial igjen.

Fullført videregående forebygger fremtidig fengeselsstraff

Fikk mye støtte

Det hele begynte da familien tok kontakt med helsestasjonen og fikk tips om lydfarge. Metoden er utviklet av Maaike Visser, som er bosatt i nærheten.

- Uka etter at vi fikk vite om det var vi i gang med privatundervisning hos henne. Det var flott å finne noe som hjalp, et verktøy jeg kunne bruke hjemme sammen med Andreas, sier Smedsgård Haug.

Skolen var en god samarbeidspartner for familien når sønnen trengte ekstra hjelp. De hadde hatt et introduksjonskurs om Lydfarge, og kjente dermed til metoden. I tillegg har de sendt pedagoger på kurs, slik at de kan bruke metoden på skolen også til andre elever.

Ga motivasjon

HOPPEBRETT: En av de mange metodene som finnes i Lydfarge er hoppebrett. Elevene hopper med brikken sin på en fargeplate, mens de sier lydene i ordet.

HOPPEBRETT: En av de mange metodene som finnes i Lydfarge er hoppebrett. Elevene hopper med brikken sin på en fargeplate, mens de sier lydene i ordet. Foto: Foto: Privat

Dette er dysleksi

Vi skiller mellom spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) og generelle lese- og skrivevansker.

Lese- og skrivevansker kan ha mange årsaker som konsentrasjonsvanker, manglende språkopplæring, problemer i oppvekst, eller generelle lærevansker. Dysleksi er det vi kaller spesifikke lese- og skrivevansker. Da utelukker man at lese- og skrivevanskene skyldes noe av dette.

Lese- og skrivevansker opptrer i mange varianter og ulike grader. For eksempel kan man ha problemer med å lese, mens skriving er helt greit, eller omvendt. Dysleksi er en fonologisk vanske, og redusert arbeidsminne er trolig nærmere knyttet det enn man før har trodd.

Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og evnenivå. Omtrent 5 prosent av befolkningen har dysleksi. Det er mange flere som har generelle lese- og skrivevansker. Omtrent 20 prosent har så lav leseferdighet at de ikke kommer seg igjennom en vanlig avisartikkel.

Det er lettere å forstå en tekst som andre leser høyt enn om man leser den selv.

Dysleksiforbundet.no

Moren mener lydfarge-metoden var riktig for familien fordi det ga sønnen lyst og motivasjon, samtidig som de kunne øve hjemme med et strukturert og variert opplegg.

- Det er innøving av lyder med kort, klosser som hører til bokstaver, hopping med figurer, bokstavleker, lesing, skriving og kryssord. Det er lett å lære for alle som driver med det, også foreldre, og vi kan bruke det i annet leksearbeid.

Familien bruker 20-30 minutter på lydfarge daglig.

- Nå er han glad for å gå på skolen igjen, leser alle små bokstaver og har mye bedre leseflyt. Han forstår vokaler og konsonanter, har økt konsentrasjon og god håndskrift. I tillegg er han nysgjerrig på ord og har lyst til å lese på ting rundt seg. Det er en bemerkelsesverdig endring.

Viktig å akseptere

Niåringens mor understreker at det er viktig for foreldre å ta det på alvor når barna sliter med lesingen.

- Man vil ikke alltid innse at barnet sliter og at det er noe man må ta tak i. Kanskje håper man at det kommer til å gå seg til. Det er rett og slett litt sårt, men det er bedre å søke hjelp tidlig, sier hun.

Familien har jobbet mye med Andreas for å lære ham å lese.

- Han vil sikkert ligge bak de andre en stund, men han får tett oppfølging. Vi håper at mange flere foreldre får vite om dette. Det finnes faktisk en løsning, sier hun.

Dysleksi Norge positive

Norges Dysleksiforbund, Dysleksi Norge, kjenner godt til lydfarge, og er positive til metoden.

- Det er veldig spennende som har hjulpet veldig mange personer. Vi heier på alle systemer som kan hjelpe i leseopplæringen. Det er mange metoder å veksle mellom, og lydfarge er en god metode som fungerer for mange, og vi heier på den også, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

Forbundet jobber for at skolen generelt skal bli bedre på å takle problemer med lese- og skrivevansker.

- De må ha gode systemer og metoder, tilpasse undervisningen og gjøre det greit for den enkelte. Vi samarbeider med flere skoler gjennom vårt prosjekt «dysleksivennlig skole» og gjennom vår nettkurssatsing. Vi ser at kunnskapen øker, sier hun.

Dette er lydfarge

Lydfargemetoden er et unikt verktøy for lese- og skriveopplæring. Den bygger på lydsystemet i språket og hvordan ordene er bygd opp. Det brukes forskjellige farger og materiell for å synliggjøre og konkretisere lydene i språket. De ulike lydene i et ord markeres ved bestemte farger.

Lydfarge er utviklet av nederlandske Maaike Visser, og basert på et tilsvarende system på nederlandsk. Hun har bakgrunn som helsesøster og pedagog, og er selv mor til en gutt med dysleksi.

- Når lydene blir visualisert kan elevene lese ord og tekster med riktig uttale, og dermed gjenkjenne ord de bruker muntlig. Det er konkret og appellerer til flere sanser. Elever som har brukt lydfargemetoden øker sin språklige bevissthet og utvikler en raskere og sikrere avkoding. De leser betydelig fortere, skriver mindre feil og er mer språkbevisste, sier Visser.

Metoden benyttes også i norskopplæring av voksne innvandrere.

Skaper gjenkjenning

Elevene får oversikt over hvordan bokstavene og lydene i språket henger sammen. Allerede med noen få basisregler kan de skrive de fleste ord uten feil.

FORNØYD FAMILIE: Lydfarge har gitt niåringen leselysten og selvtilliten tilbake. Her sammen med pappa Leif Erik og mamma Hilde Birgitte Smedsgård Haug.

FORNØYD FAMILIE: Lydfarge har gitt niåringen leselysten og selvtilliten tilbake. Her sammen med pappa Leif Erik og mamma Hilde Birgitte Smedsgård Haug. Foto: Foto: Privat

- Under lesing blir de forskjellige lydene i et ord markert ved hjelp av merketusjer. Ved skriving bruker man «lydklosser» i forskjellige farger. Elevene bruker klossene til å sette sammen ord. Hver kloss forestiller en bokstav, og fargen på klossen bestemmer lyden til bokstaven. På denne måten blir strukturen i ordet godt synlig, og en kan øve på å skrive ord på en enkel og oversiktlig måte.

- Det er et godt og effektivt hjelpemiddel, en det er ingen trylleformel, understreker Visser.

- Daglig, strukturert trening er helt avgjørende for resultatet.

Hilde Birgitte Smedsgård Haug har i ettertid gått inn i styret til Lydfarge, fordi hun var så fornøyd med resultatene sønnen fikk. Hun jobber nå med å få informajsonen om metoden ut til flere skoler i Norge.

Les også:

Gi barn og hund en trygg oppvekst sammen

Håvard Tjora tipser om morsomme leksemetoder

Er englebarnet ditt egentlig en mobber?

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag