FØDEAVDELING

Kan bli Norges største fødeklinikk

Innen tre år kan alle Oslo-kvinner føde på samme sted.

NY FØDEKLINIKK: Oslos tre store sykehus kan bli til ett, ifølge et nytt forslag. Det betyr at Oslo-kvinner kommer til å føde på samme sted.

NY FØDEKLINIKK: Oslos tre store sykehus kan bli til ett, ifølge et nytt forslag. Det betyr at Oslo-kvinner kommer til å føde på samme sted. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert
KLINIKKSJEF: Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål  universitetssykehus

KLINIKKSJEF: Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus Foto: FOTO: Ullevål universitetssykehus

Vi ser at når sykehusene blir til en enhet, så vil de respektive avdelingene bli slått sammen. For fødsel, betyr det en fødeavdeling

For meg er det ikke viktig om det nye bygget bli liggende på Ullevål eller på Rikshospitalet, men at vi får samlet alt på ett sted.

Oslos tre store sykehus kan bli til ett, ifølge et nytt forslag. Det nye storsykehuset, Oslo Universitetssykehus, skal omfatte blant annet dagens Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og Aker universitetssykehus.

-Vi ser at når sykehusene blir til en enhet, så vil de respektive avdelingene bli slått sammen. For fødsel, betyr det en fødeavdeling, sier klinikksjef Bjørn Busund ved Kvinneklinikken ved Ullevål universitetssykehus.

Med Ullevål sine 7.000 fødsler i året og Rikshospitalets 2.000, vil det bli en fødeklinikk med rundt 9.000 fødsler årlig.

Mindre enheter

- Selv om Oslo får en stor fødeavdeling med 9.000 fødsler i året, vil den være delt opp i enheter, slik at man alltid vil komme på en fødeavdeling som har mindre fødsler - slik som Haukeland, Stavanger og Akershus universitetssykehus (Ahus). Det er ingen grunn til å engste seg for at det vil bli en fødefabrikk, sier Bjørn Busund og fortsetter:

- For de fødende vil den utviklingen vi går inn i ikke være noe å bekymre seg for. Vi vil ha et godt og tilstrekkelig fødselstilbud i Oslo, sier Bjørn Busund.

LES OGSÅ: Så tett føder norske kvinner.

Alle fødsler på ett sted

Oslo kan få en stor Kvinneklinikk med alt som har med fødsel og kvinnesykdommer å gjøre samlet under ett tak.

- For meg er det ikke viktig om det nye bygget bli liggende på Ullevål eller på Rikshospitalet, men at vi får samlet alt på ett sted. Det betyr at fødeavdelingen ligger under samme tak som blant annet nyfødtavdeling, mage- tarmkirurgisk enhet, urologi og avansert røntgen, sier Bjørn Busund. Han er glad for at Ullevål og Rikshospitalet blir slått sammen.

Fra 2009 kan det bli en stor fødeavdeling i Oslo, men fremdeles med fødsler på to adresser: Ullevål og Rikshospitalet som i dag.

- Min mening er at vi må samlokalisere alt som kan samlokaliseres både på lang og kort sikt. Det betyr at vi må utrede om vi kan ha alle fødsler på et ett sted om to til tre år, sier klinikksjefen.

Det beste fra begge

- Hva vil sammenslåingen betyr for dem som skal føde?

- På langt sikt vil det bety en dør inn for alle gravide og alle som skal til fødsel og som har gynekologiske lidelser. Hvis vi får det til på en god måte vil alle få det beste som våre to klinikker kan tilby, svarer Bjørn Busund.

I dag har Ullevål og Rikshospitalet hver sin enhet som jobber med fostermedisin, det vil si å oppdage utviklingsavvik hos fostre.

- En dobbelt så stor avdeling, vil gi et bedre tilbud og ikke være så sårbar, dersom en lege slutter, forklarer klinikksjefen.

Han sier den største utfordringen blir å føre sammen to fagmiljøer med to ulike kulturer.

Klinikksjefen mener det er viktig at det settes av penger, slik at det kan bygges en ny, stor kvinneklinikk så fort som mulig.

Endelig på torsdag

Styret i Helse Sør-Øst skal behandle forslaget om å slå sammen sykehusene i Oslo til ett stort sykehus torsdag 20. november.

- Forslagene til vedtak i hovedstadsprosessen svarer på spørsmål om hvordan vi skal organisere oss for å møte morgendagens pasientbehov. Styret skal ta stilling til overordnede prinsipper, og ikke hvem som skal drive med hva. Fødselsomsorgen er ikke et tema i hovedstadsprossen, og forslag til vedtak slik det ligger betyr ingen endinger for fødekvinnene i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Christin Nyland i Helse Sør-Øst.

Hun sier målet med hovedstadsprosessen er å bedre kvaliteten for pasientene.

LES MER: Om graviditet og fødsel på klikk/foreldre/gravid.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning