Hjelper belastede familier

Familier med rusproblemer tilbys hjelp og oppfølging. Barnas Stasjon i Fredrikstad får nå fem avleggere.

UTVIDET TILBUD: Barnas Stasjon gir vanskeligstilte barnefamilier et trygt møtested.

UTVIDET TILBUD: Barnas Stasjon gir vanskeligstilte barnefamilier et trygt møtested. Foto: FOTO: Istockphoto

Publisert Oppdatert

Inntektene fra TV-aksjonen Blå Kors 19. oktober går blant annet til etableringen av Barnas Stasjon seks steder i Norge. Den første og hittil eneste Barnas Stasjon ble startet i Fredrikstad for to og et halvt år siden.

- Ideen kom da jeg jobbet i barnevernet. Det var frustrerende å oppleve utilstrekkelighet i forhold til å kunne hjelpe vanskeligstilte familier. Mange foreldre klarte ikke å vise den nødvendige tilliten fordi barnevernet var forbundet med makt og kontroll.

Dette sier Lise Ødegård, initiativtaker til Barnas Stasjon. I samarbeid med Blå Kors dro hun i gang det som har vist seg å være et etterlengtet tilbud.

Trygge omgivelser

- Vi har satt i stand et hus familiene kan føle seg hjemme i. Med en kjernetid fra 16-20 tilbyr vi alt fra lek til lekseoppfølging. Vi ser på foreldrene som den største trygghetsfaktoren, men også en risikofaktor i barnas liv. Målet er å forebygge og gi hjelp til selvhjelp, sier Ødegård.

Flertallet av brukerne er enslige mødre med rusproblemer eller psykiske lidelser. Familier i en belastet livssituasjon som via barnevernet loses til Barnas Stasjon.

- Noe av grunnen til at tilbudet har blitt et populært er at brukerne ikke opplever det som stigmatiserende, de ser tvert imot Barnas Stasjon som en utvidet familie, forteller Ødegård.

På brukernes premisser

I fjor var 127 foreldre og barn brukere av Barnas Stasjon i Fredrikstad. Hittil i år nærmer tallet seg 100.

- Foreldrene gir selv innspill til hva de trenger hjelp til. Resultatet er gode opplevelser i en tung hverdag. Alle barn av foreldre med rusproblemer burde ha en Barnas Stasjon, og det er fantastisk at tv-aksjonen nå bidrar til en spredning av tilbudet.

Slik kan flere barn oppleve en mer stabil oppvekst, samtidig som foreldrene hjelpes til å mestre dagligdagse utfordringer som kan være vanskelige å takle.

- Håpet er at vi skal inspirere også staten og kommunene til å tenke nytt i forhold til oppfølging av disse familiene før problemene har blitt for store, sier Ødegård.

Blant de fem stedene det jobbes med å etablere Barnas Stasjon er Trondheim, Oslo og Bergen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning