Her er regnestykket

En barnefamilie får 5.182 kroner mer å rutte for det neste året. Her kan du se hvorfor.

STATSBUDSJETTET 2009: Audun Mikkelsen og Marianne Hjortdahl mener det er viktigere at alle får barnehageplass, enn å redusere prisen. Datteren Aurora Hjortdahl Mikkelsen (1 1/2) er heldig å ha plass, men de vet ikke om barnet de venter i februar kommer til å få det.

STATSBUDSJETTET 2009: Audun Mikkelsen og Marianne Hjortdahl mener det er viktigere at alle får barnehageplass, enn å redusere prisen. Datteren Aurora Hjortdahl Mikkelsen (1 1/2) er heldig å ha plass, men de vet ikke om barnet de venter i februar kommer til å få det. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Publisert Oppdatert

Om familien

  • Vi har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsfamilie med ett barn i barnehage og ett barn på skole.
  • Mamma tjener 350.000 kroner i året, og pappa 470.000 kroner.
  • Pappaen kjører til jobben, mens mor går, eller reiser kollektivt.
  • Pappa kjører 16.100 kilometer i året til og fra jobb.
  • Familien har en gjeld på 1,1 million kroner.
  • Familien på bildet er ikke utgangspunkt for eksemplet.

Budsjett for mor 2008

Lønn: 350 000 kr.

Minstefradrag: 67 000 kr.

Foreldrefradrag: 20.000 kroner.

Fagforening: 3 150 kr.

Gjeldsrente: 42 250 kr.

Alm. inntekt: 217 600 kr.

Skatteberegning mor 2008

Alm. inntekt: 50 050 kr.

Trygdeavgift: 27 300 kr.

Sum skatter: 77 350 kr.

Budsjett for mor 2009

Lønn: 350 000 kr.

Minstefradrag: 70 350 kr.

Foreldrefradrag:20.000 kroner.

Fagforening: 3 600 kr.

Gjeldsrente: 42 250 kr.

Alm. inntekt: 213 800 kr.

Skatteberegning mor 2009

Alm. inntekt: 48 440 kr.

Trygdeavgift 27 300 kr.

Sum skatter: 75 740 kr.

Budsjett for far 2008

Lønn: 470 000 kr.

Minstefradrag: 67 000 kr.

Reiseutgifter: 9.740 kr.

Foreldrefradrag: 20.000 kroner.

Gjeldsrente: 42 250 kr.

Alm. inntekt: 331.010 kr.

Skatteberegning far 2008

Alm. inntekt: 81 802 kr.

Trygdeavgift: 36 660 kr

Toppskatt: 4.500 kr.

Sum skatter: 122.962 kr.

Budsjett for far 2009

Lønn: 470 000 kr.

Minstefradrag: 70.350 kr.

Reiseutgifter: 10.450 kr.

Foreldrefradrag: 20.000 kroner.

Gjeldsrente: 42 250 kr.

Alm. inntekt: 336.950 kr.

Skatteberegning far 2009

Alm. inntekt: 80 108 kr.

Trygdeavgift: 36 660 kr

Toppskatt: 2.610 kr.

Sum skatter: 122.962 kr.

Dette er nytt

Økt minstefradrag på 3.350 kroner som gir en redusert skatt på totalt 1.876 kroner.

Økt fagforeningskontingent på 450 kroner - betyr en redusert skatt på 126 kroner.

Økt personfradrag på 1.950 kroner som betyr redusert skatt på 1.092 kroner

Økt innslag toppskatt som betyr redusert skatt på 1890 kroner

Økt reisefradrag på 710 kroner som betyr redusert skatt på 198 kroner

Sum redusert skatt totalt for mor og far til sammen: 5182 kroner.

Kilde: Norsk Familieøkonomi

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning