Pappa til helsesøster

Helsesøstre tror ikke flere fedre kommer på helsestasjonen, selv om regjeringen vil gi pappa egen innkalling.

HURRA FOR PAPPA: I verdens første stortingsmelding om menn foreslår regjeringen at fedre skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er rundt 8 måneder.

HURRA FOR PAPPA: I verdens første stortingsmelding om menn foreslår regjeringen at fedre skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er rundt 8 måneder. Foto: FOTO: Istock

Publisert Oppdatert
MANNSMELDINGEN: Regjeringen vil gi fedre lengre pappapermisjon og egen innkalling til helsestasjonen.

MANNSMELDINGEN: Regjeringen vil gi fedre lengre pappapermisjon og egen innkalling til helsestasjonen. Foto: FOTO: Scanpix

Det er viktig at far involveres mer på helsestasjonen. Det blir stadig flere menn som er med på kontrollene, men jeg tror ikke det blir flere med en egen innkalling

I verdens første stortingsmelding om menn foreslår regjeringen at fedre skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er rundt 8 måneder. Stortingsmeldingen skal være med på å styrke menns rolle i likestillingssamfunnet. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt la fram stortingsmeldingen fredag.

Les: Hele stortingsmeldingen Om menn, mannsroller og likestilling.

Tror ikke på flere fedre

Helsesøstrene synes det er positivt og viktig at fedre involveres mer på helsestasjonen. Likevel tviler de på om flere fedre møter opp bare fordi de får egen innkalling.

- Det blir stadig flere menn som er med på kontrollene, men jeg tror ikke det blir flere med en egen innkalling. Jeg tror de som har anledning er med når de har mulighet til det, sier helsesøster Sigrun Galtvik Dalen ved Rasta Helsestasjon i Lørenskog. Fedrene er ofte med på kontrollen ved 10 måneder og ett år, fordi mange har permisjon og mødrene er i jobb. Noen fedre er også med når barnet skal ta vaksine, fordi mødrene gjerne vil det.

Hun synes likevel det er bra at fedre trekkes mer med.

-De siste årene er det flere fedre som er med, fordi de selv vil involvere seg og følge med. Det er både norske og fremmedkulturelle fedre som stiller opp, påpeker Galtvik Dalen.

Bør tilby pappa noe spesielt

Helsesøster Anne- Gro Nordli ved St. Hanshaugen helsestasjon i Oslo synes det er det er bra at det settes fokus på at fedre skal være med på helsestasjonen.

- Det er viktig at far involveres mer på helsestasjonen. Det blir stadig flere menn som er med på kontrollene, men jeg tror ikke det blir flere med en egen innkalling, sier Nordli

Hun mener helsestasjonen bør ha noe spesielt å tilby fedrene, som for eksempel pappagrupper, dersom de innkalles spesielt. Ellers mener hun det lett kan oppfattes som formynderi.

Les også: Slutt å hakke på mannen.

Betyr mye

- Mer tid mellom far og barn det første leveåret betyr mye for kontakten også videre i livet. Fedrekvoten gir norske menn mulighet til å ha mer omsorg for sine barn, slik de fleste ønsker. I tillegg vil vi at far skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er ca. 8 måneder, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Flere forslag

I mannsmeldingen foreslår regjeringen også:

  • Fedrekvoten i foreldrepermisjonsordningen øker til 14 uker og gi alle fedre selvstendig rett til fedrekvote.
  • Regjeringen vil foreslå å utvide likestillingslovens adgang til positiv særbehandling av menn, slik at den blant annet også omfatter pleie- og omsorgssektoren. Dette vil åpne for å søke spesielt etter menn til flere sektorer som i dag er kvinnedominerte.
  • Den vil utvide definisjonen av vanlig samvær og innføre gjensidig varslingsplikt ved flytting.

Les også: Lover flere pappauker.

Flere saker på: Klikk Foreldre.

FØRST I VERDEN: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt presenterte stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling fredag.

FØRST I VERDEN: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt presenterte stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling fredag. Foto: FOTO: Scanpix

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning