Statsbudsjettet:

Ny vaksine til 12-årige jenter

Har du en jente i 6.klasse, får hun tilbud om en ny vaksine neste år.

NY VAKSINE: Fra neste skoleår får alle 12-årige jenter tibud om vaksine om livmorhalskreft

NY VAKSINE: Fra neste skoleår får alle 12-årige jenter tibud om vaksine om livmorhalskreft Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

Fra og med skoleåret 2009/2010 vil alle jenter på 7. klassetrinn får tilbud om en vaksine som kan beskytte mot smitte av humant papillomavirus (HVP) som igjen kan gi livmorhalskreft.

- Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser dette. En rekke land har allerede startet å vaksinere, eller har vedtatt å innføre vaksine mot livmorhalskreft i sine vaksinasjonsprogrammer, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Tar mange kvinneliv

Årlig rammes om lag 300 norske kvinner av denne formen for kreft. 80-100 dør av livmorhalskreft hvert år. På lang sikt vil en kunne oppnå en halvering i antall årlige tilfeller. Vaksinen vil også føre til at færre kvinner får utført operative inngrep som en følge av celleforandringer i livmorhalsen. Slike inngrep fører til økt risiko for senaborter og for tidlige fødsler.

Mange har startet

Mange land gir allerede denne vaksinen.USA, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia og Australia har startet vaksinering mot livmorhalskreft. England og Danmark starter høsten 2008 mens Nederland starter i 2009. I Sverige har Socialstyrelsen foreslått at vaksinen tilbys jenter i 5. og 6. skoletrinn.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning