Angsten for å ikke strekke til, kan bli tydeligere hos jenter

VIKTIG DIAGNOSE: Forsker Heidi Aase sier det er viktig å få stilt diagnosen tidlig nok, slik at man kan unngå noen av tilleggsproblemene som kommer med ADHD. © Foto: Folkehelseinstituttet

KREVENDE ANNERLEDESHET: Psykolog Peter Arnesen sier at det kan være mer krevende for jenter enn for gutter å føle seg annerledes. © Foto: Sørlandet Kompetansesenter

ADHD

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet.

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit/Hyper-activity Disorder og ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur i 1899 og 1902.

Les mer om ADHD her.

Det er tre-fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ADHD. Men det er vanskeligere å fange opp jentene, og det er grunn til å tro at det er store mørketall.

Får ikke hjelp

Fordi mange jenter ikke får stilt diagnosen, eller får stilt diagnosen sent i livet, får ikke disse jentene anerkjent problemene sine, og får heller ikke den hjelpen de trenger til å fungere godt nok i hverdagen.

Heidi Aase er forsker ved Folkehelseinstituttet og sier at det kan være flere grunner til at jenter med ADHD ikke blir fanget opp.

- Diagnosekriteriene er hovedsaklig basert på observasjon av gutter, men det kan også hende at jenter med ADHD opplever andre vansker enn guttene, sier Aase til klikk.no.

Indre uro

Det er ikke forsket nok på kjønnsforskjeller til å si noe sikkert, men det finnes flere hypoteser.

- Jenter med ADHD er sjelden like utagerende og bråkete som guttene. Jentene kan oppleve mer indre rastløshet, og får det kanskje ut med skribling og klussing. Andre får ut uroen ved å snakke veldig mye mer enn andre, sier Aase.

Tilleggsvanskene som følger med diagnosen, er også forskjellige. Mens gutter kan få adferdsvansker i form av trass, ulydighet, aggresjon og i noen tilfeller voldelige tendenser, blir jentene mer innadvendte.

- Jentene sliter oftere med lærevansker, angstproblemer og depresjon, sier Aase.

Store forventninger til jenter

Peter Arnesen er sjefspsykolog ved Sørlandet kompetansesenter og sier at tilleggsproblemene som jenter med ADHD får, kan henge mye sammen med forventningene de møter.

- Jenter er lært opp til å være stille og flinke, og de blir oppdratt til å ta mer ansvar enn gutter. Selv om lærere, foreldre og andre voksne tror at de behandler kjønnene likt, viser forskning at vi faktisk ikke gjør det, sier Arnesen.

Personer med ADHD har også vondt for å holde på vennskap fordi de har vanskeligere for å lytte og være følsomme, og kan derfor bli oppfattet som selvsentrerte.

Energitappende

Jenter kan oppleve dette som energitappende, fordi det ventes at jenter og kvinner skal ha alle disse egenskapene. For menn er ikke disse kravene så høye, verken fra dem selv eller fra andre. Jenter og kvinner er mer opptatt av å være sosialt akseptert og å være flinke.

- Jenter har lett for å gå i seg selv og gruble når de ikke når opp til forventningene. De stiller også høye krav til seg selv. Angsten for å ikke strekke til kan bli tydeligere hos jenter, sier psykologen.

- Det verste var på ungdomsskolen. Læreren jeg hadde der mente jeg bare var dum og en drittunge. Da han ble bedt om å fylle ut et skjema under utredningen, mente han det var bortkastet tid, sier Marlene Grimstad (21), som ble fortvilet over ikke å bli forstått før hun fikk ADHD-diagnosen. Les hele saken om Marlene her.

Dårlig selvbilde

Kvinner med ADHD har også vanskeligere med å organisere hverdagen sin, noe som kan bli tydelig når de stifter familie.

- Jenter har også stor selviakttakelse, noe som guttene bryr seg litt mindre om. Fordi jenter med ADHD føler seg annerledes enn jenter uten ADHD, kan mye grubling føle til dårligere selvbilde, sier Arnesen

Alle disse problemene kan bli forsterket hvis jentene ikke får stilt en diagnose.

- Det er ikke vanskelig å tenke seg at mange år med streving, kjefting fra omgivelsene og misforståelser kan få psykiske konsekvenser. Å ikke ha en diagnose kan også bety at jentene, men også guttene, kan få flere tilleggsproblemer enn de hadde behøvd å få, sier forsker Heidi Aase.

Debuterer tidligere seksuelt

- Noen av tilleggsproblemene for personer med ADHD er problemer med å gjennomføre skolegang, tidligere seksuell debut og tidligere bruk av rusmidler, og særlig tidlig seksuell debut kan ha alvorlige konsekvenser for jenter. Tall fra USA tyder på at det er økt forekomst av tenåringssvangerskap blant jenter med ADHD, sier forskeren.

Forskeren tror det er viktig å heve kunnskapsnivået rundt forskjellene hos jenter og gutter med ADHD. Lærerutdanningen, og de fleste helseutdanninger, foruten de spesialiserte utdanningene, har lite oppmerksomhet på disse forskjellene.

Men det er ikke mellom kjønnene vi finner de største forskjellene.

- Det er viktig å huske på at det ikke bare er kjønnsforskjeller, men også individuelle forskjeller. Som en kollega av meg sa: Har du møtt én med ADHD, har du møtt én med ADHD, sier Peter Arnesen.

Like store talenter

I informasjonsfilmen "Jenteliv - tre jentehistorier om ADHD", som Sørlandet kompetansesenter har laget, sier professor Russel A. Barkley at mennesker med ADHD har like store talenter som andre mennesker.

- Evnene blir bare ikke utnyttet på grunn av tilstanden. Derfor mister samfunnet verdien av det de som har diagnosen kunne ha bidratt med som store forskere, fysikere, advokater, eller i andre roller som samfunnet setter pris på, sier Barkley i filmen.

En av kvinnene som forteller om diagnosen i filmen, Ingrid Kristine Hasund, er en anerkjent språkforsker, og har gitt ut flere bøker.

- Fordi det er så mye fokus på struktur i dagens samfunn, blir det store utfordringer for personer med ADHD. Men hvis diagnosen blir stilt tidlig nok, kan man sette i gang tiltak og få hjelp fra fagfolk til å få det beste ut av hverdagen med sine forutsetninger, sier Sveinung Wiig Andersen, som står bak informasjonsfilmen.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!