Autisme

Jenter med autisme fanges ikke opp

Jenter med mild autisme er "for sosiale" , viser britisk forskning.

AUTISME: Vanskeligere å oppdage hos " det sosiale kjønn".

AUTISME: Vanskeligere å oppdage hos " det sosiale kjønn". Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

Jenter med mild autisme viser gjerne færre og annerledes symptomer enn gutter med samme diagnose. Blant annet har de sjeldne repetitiv adferd, noe mange forbinder med autisme. Det fant britiske forskere ut da de undersøkte 493 gutter og 100 jenter med mild autisme, melder BBC. Alle barna i studien fungerte godt i samfunnet, men hadde problemer med å sosialisere og kummunisere.

Besatt av forhold

Vanlige symptomer på autisme er dårlige sosiale og kommunikative evner, ofte kombinert med monoman adferd og snevre interesser. Men hos jenter kan disse snevre interessene dreie seg om forhold og mennesker, og ikke f.ks. bilder. Da blir det vanskeligere å oppdage for foreldre og helsepersonell.

- Jenter med autisme kan også være veldig sjenerte og overfølsomme. Men dette er også trekk mange forbinder med jenter, og derfor blir de ikke lagt merke til, sier Judith Gould ned National Autistic Society.

Kanskje flere jenter?

Fordi jenter har annerledes symptomer, kan dette føre til at jenter med autisme ikke blir fanget opp og diagnostisert. Autisme rammer fire ganger så ofte gutter som jenter. Men forskerne bak studien tror resultatene kan bety at sykdommen ikke er så skjevt fordelt mellom kjønnene som man har trodd.

Store mørketall

- Det er store mørketall når det når det gjelder jenter og autisme, sier Åse Gårder, daglig leder i Autismeforeningen i Norge.

- Jenter er mer sosiale fra naturens side, og jenter med autisme er derfor mer sosialt tilpasningsdyktige enn gutter. Når ett av kriteriene for å få diagnosen autisme, er at du sliter sosialt, faller jentene oftere utenfor.

Gårder mener det er behov for mer forskning, så ikke jenter med autisme går glipp av hjelpen de skal ha.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning