Mindfulness for barn og unge

Dette hjelper mot uro og atferdsproblemer

Slik forebygger du atferdsproblemer hos barn.

ROLIG NÅ: For barn med atferdsproblemer og uro kan det være til hjelp å trene på oppmerksomt nærvær, mener pedagog Anne Sælebakke.

ROLIG NÅ: For barn med atferdsproblemer og uro kan det være til hjelp å trene på oppmerksomt nærvær, mener pedagog Anne Sælebakke. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Publisert Oppdatert

Hvor mange barn og voksne er det som tar seg tid til en stille stund i løpet av dagen?

I de aller fleste barnehager er det fullt kjør hele dagen. Slik er det også på skolen. Og på fritiden. Da er det utelek, innelek, tv og dataspill - og organiserte fritidsaktiviteter.

- Barn trenger å veksle mellom aktivitet og hvile, og det er viktig at barnet lærer å ha kontakt med seg selv og "samle seg", sier Anne Sælebakke.

Hun er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut. Hun underviser og jobber med veiledning innenfor oppmerksomt nærvær. Hun mener at hverdagsstresset mange familier opplever er bekymringsverdig. Aktivitetene vi er med på viser hvor vellykket vi er, og dette er verdier vi bygger på.

Helt tilfeldig

Hun mener det er helt tilfeldig om barnet har fått mulighet til å trene på å hvile i seg selv og ha kontakt med sine indre ressurser. Og at det derfor er det viktig at foreldrene er en sikker havn og en trygg base for barnet. Fordi barn trenger hjelp til å regulere egne følelser. Da behøver de foreldre som er til stede og tar imot barnet når det kommer.

For barn med atferdsproblemer, uro, angst og depresjon kan det også være til hjelp å trene oppmerksomt nærvær.

- Mange unge mennesker sliter med spiseforstyrrelser og selvskading. Spesielt "flinke jenter" er i faresonen i forhold til stress. Og mange unge streber etter å være en annen enn de er og mister kontakten med seg selv. Derfor er det viktig å snu den negative sirkelen og gi dem en ny erfaring som treffer på et eksistensielt nivå, følelsen av å være verdifull som den de er, sier Anne Sælebakke.

TRENGER RO: I de aller fleste barnehager er det fullt kjør hele dagen. Slik er det også på skolen. Og på fritiden. Det kan barna bli slitne av.

TRENGER RO: I de aller fleste barnehager er det fullt kjør hele dagen. Slik er det også på skolen. Og på fritiden. Det kan barna bli slitne av. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Mister oss selv

PEDAGOG: Anne Sælebakke

PEDAGOG: Anne Sælebakke Foto: Foto: privat

I dagens digitale verden mener hun vi mister en bit av oss selv. Det er en sterk påvirkning utenfra og vi er påkoblet det meste av tiden. Barn og ungdom har press på seg for å legge ut bilder på sosiale medier - fremstå populære og flinke overfor jevnaldrene.

- Er vi "på" hele tiden, får vi ikke regulert systemet og vi kommer i ubalanse. Vi kan også risikere å bli fremmedgjort helt i forhold til oss selv og i våre relasjoner med andre. På sikt kan dette gjøre oss usikre og skade selvfølelsen, forteller pedagogen til Foreldre.no

Trass og atferdsproblemer

- Aggresjon og raserianfall forekommer i perioder hos de fleste barn. For eksempel er dette vanlig blant 75 prosent av alle toåringer. I småbarnsalderen er også fysisk utagering vanlig, mens verbal aggresjon er vanligere hos større barn, sier Linda Munkvold, førsteamanuensis ved UiB og barnepsykolog på Haukeland Universitetssjukehus.

Her forklarer hun hvordan du kan se forskjellen på vanlig trass og atferdsproblemer hos barn.

Ikkevoldskommunikasjon

KJÆLEDYR: Kontakt med dyr kan hjelpe barn til å få indre ro.

KJÆLEDYR: Kontakt med dyr kan hjelpe barn til å få indre ro. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Konflikter og uro er det i alle barnehager og i Ski og Vestby kommune har de satt igang noen konkrete tiltak for å møte konfliktene på en anerkjennende og åpen måte.

Dette kan hjelpe mot atferdsproblemer

Uro og atferdsvansker kan sees på som et uttrykk for brister i selvreguleringen og derfor er det naturlig å tenke at oppmerksom nærværstrening har en positiv effekt på dette.

Dette kan dere gjøre:

  • Veksle mellom aktivitet og hvile
  • Lære å ha kontakt med seg selv, som å regulere følelser og kontrollere sinnet sitt
  • Begrense bruken av digitale - og sosiale medier
  • Den voksne bør sitte i "barnehøyde" under samtaler med barnet
  • Stille stunder i barnehagen
  • Ta pauser
  • Senk tempoet

Kilder: Ole Christian Johnsen, Anne Sælebakke og Jannicke Heyderdahl-Larsen

Metoden de bruker kalles ikkevoldskommunikasjon (IVK). Her handler det kke om å få slutt på konflikter, men håndtere dem på en bedre måte.

Målet er å bli tydeligere overfor hverandre og å trene på å beskrive en nøytral observasjon i forhold til den situasjonen vi er i og hvilke følelser den vekker og hvordan vi kan gjøre livet bedre her og nå.

- Min erfaring er at det er en rolig stemning i barnehager der det praktiseres IVK. Barna er ofte sammen i små grupper og er konsentrert på det de leker eller arbeider med, har Jannicke Heyerdahl-Larsen, forsker ved Høgskolen i Akershus og Oslo, tidligere uttalt til Foreldre.no

Et viktig element med IVK er at voksne er i "barnehøyde" når de er sammen med barna. De voksne er nede på gulvet sammen med barna, på gresset eller sitter sammen med barna ved bordet.

- Selvrefleksjon og faglig bevissthet står høyt på dagsorden, forteller forskeren.

Barn i balanse

"Barn i balanse" er et begrep Anne Sælebakke mye har brukt i forbindelse med barnehager og skoler. I prosjektet "Stressmestring i skolen" underviser hun og Anne Grethe Brandtzæg lærere, barnehagepersonale, helsesøstre og barnevernsansatte i oppmerksomt nærvær.

KONFLIKT: Aggresjon og raserianfall forekommer i perioder hos de fleste barn, forteller barnepsykolog Linda Munkvold.

KONFLIKT: Aggresjon og raserianfall forekommer i perioder hos de fleste barn, forteller barnepsykolog Linda Munkvold. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

I noen barnehager og barneskoler er det en eller flere førskolelærere og lærere som benytter seg av stille stunder, massasje eller langsomme bevegelser sammen med barna. Hensikten kan for eksempel være stressmestring, konfliktløsning, et pusterom, en måte å skape et godt læringsmiljø på. Dette er ofte pedagoger som på ulike måter er opptatt av nærvær i eget liv, og som ser verdien av det i sine møter med barn og unge

- Vi jobber med stressmestring i skolen og da er det viktig at læreren selv praktiserer mindfulness, sier Anne Sælebakke.

Selv har hun holdt på med meditasjon siden 80-tallet og mener slike teknikker er uvurderlige for å lære seg for stressmestring og grensesetting, bedre sin konsentrasjonsevne, utvikle emosjonelle og sosiale ferdigheter.

Empati og nærvær

- Det hjelper til å forholde seg til selv og andre og gjør at du får utviklet dine evner og ditt potensiale i større grad. Det åpner døra til å øve opp dine indre ressurser for nærvær og empati.

Anne Sælebakke oppfordrer til å ta pauser, senke tempoet og ta kontakt med seg selv, her og nå.

- Dette er nødvendig for selvregulering av følelser og tilstander og for å hente seg inn, sier pedagogen.

Hun mener dette er like viktig for skolebarn som å lære å lese og skrive, samt trafikkregler. Og forteller at dette dreier seg om iboende ressurser hos barna, men at det ikke er tradisjon for å trene opp dette i dagens samfunn.

Endres i fremtiden

Det er Viggo Johansen, kognitiv atferdsterapeut og mindfulness-coach ved det mentale treningssenteret Intui på Skøyen i Oslo, enig i.

Han tror dette vil endre seg i fremtiden og at vi da vil få både meditasjon og yoga på barnas timeplan, og at det blir fokus på stillhet og ettertanke:

HVILE: Barn trenger å veksling mellom aktivitet og hvile og det er viktig at barnet lærer å ha kontakt med seg selv.

HVILE: Barn trenger å veksling mellom aktivitet og hvile og det er viktig at barnet lærer å ha kontakt med seg selv. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

- For hundre år siden visste vi ikke at det var sunt å trene heller, så det er nok bare et tidsspørsmål før det blir satt søkelys på dette. I fremtiden tror jeg dette blir en del av skole- og barnehagehverdagen. I dag har vi har ikke kultur eller oppdragelse på det. Hvis vi hadde vært vant til stille stunder fra vi var barn av, ville vi naturlig fortsatt med det.

MENTAL TRENER: Viggo Johansen.

MENTAL TRENER: Viggo Johansen. Foto: Foto: Intui

Ingen "quick fix"

Ole Christian Johnsen jobber som psykolog på helsestasjonen i Notodden kommune. Han bekrefter at oppmerksom nærværstrening har en positiv effekt på selvregulering. Uro og atferdsvansker kan sees på som et uttrykk for brister i selvreguleringen og derfor er det naturlig å tenke at oppmerksom nærværstrening har en positiv effekt på dette.

- Men det er viktig å understreke at denne formen for atferdsregulering må trenes over lengre tid for å få ønsket effekt. Det er ingen "quick fix". Treningen er av forebyggende karakter som vil være aktuell før uroen og atferdsvanskene har blitt et problem. Har det har blitt et problem, er det i første rekke nødvendig med andre atferdsregulerende tiltak før man starter med nærværstreningen, forklarer psykologen.

Meditasjon for barn

Jon Kabat-Zinn er professor i atferdsrelatert- og preventiv medisin. Han var blant de første innen vestlig skolemedisin som etablerte mindfulness - bevisst tilstedeværelse - som et begrep og et fundament i sin praksis som behandler.

Inspirert av Jon Kabat-Zinns mindfulness-meditasjon har den nederlandske pedagogen Eline Snel utviklet et meditasjonsopplegg for barn i alderen 5 - 12 år - boken og lydsporet "Rolig og oppmerksom som en frosk". Hun mener det å meditere faller enda mer naturlig for barn.

Anne Sælebakke har mye bra å si om dette meditasjonsopplegget.

- Frosken er søt en måte å tilnærme seg det, men det mangler perspektiv på den voksne. Jeg mener det er viktig å gjøre dette sammen med barna. Da blir det mer kraftfullt og autentisk. Barn kopierer jo vår tilstand og hermer, sier pedagogen.

Les mer:

Barn sliter med stressnakke, migrene og ryggsmerter

8 råd til foreldre i tidsklemma

PSYKOLOG: Ole Christian Johnsen.

PSYKOLOG: Ole Christian Johnsen. Foto: Foto: privat

20 tips for å unngå morgenstress

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag