Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne oppdager det.

- En studie av screeninger vi har gjort av synet til 7700 skoleelever i Kongsberg de siste ti årene, viser at cirka 1 av 5 skolebarn har behov for å få undersøkt synet, og 1 av 9 elever trenger briller eller synstrening, sier Helle Falkenberg, optiker og førsteamanuensis i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

Slik ser du om barnet trenger briller.

Blir ikke fanget opp

Syns-screeningene omfattet elever i 2., 5. og 10. klasse, og avslørte at mange elever går gjennom både barneskole og ungdomsskole uten at det blir oppdaget at de ser dårlig.

DÅRLIG SYN HOS BARN

SJEKK BARNETS SYN: Barn forstår ikke alltid selv at de se ser dårlig. Det er foreldres ansvar å følge opp barnets syn. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Tegn på at barnet ditt ser dårlig

 • Barnet myser mye
 • Barnet klager over uklart syn
 • Barnet ditt lukker ofte ett av øynene
 • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 • Barnet er lyssky eller veldig mørkredd
 • Barnet klager ofte over hodepine
 • Barnet er klumsete
 • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
 • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 • Barnet unngår lesing og annet nærarbeid

Kilde: Norges Optikerforbund

Årsaken er at barn som ikke ser godt, ofte ikke er klar over at de burde se bedre. Og det kan være vanskelig for voksne å oppdage at et barn har synsproblemer.

- Et barn er vant til det synet det har, og vil ofte ikke selv være klar over at det ser dårlig. Barn finner strategier og triks som kompenserer for dårlig synet, og som gjør at de til en viss grad kan mestre hverdagen og skolen i lang tid, selv med synsvansker, sier Falkenberg til Foreldre.no.

Kravet til synet endrer seg også etter hvert som barnet blir eldre. En 10. klassing er mer avhengig av et godt syn enn en 2. klassing.

Når barn begynner på skolen, er de ofte litt langsynte, men det endrer seg ofte av seg selv og skaper ikke store problemer for barnet.

Hodepine, uro og konsentrasjonsproblemer

Symptomene øker gjerne i takt med økt krav til nærarbeid etter hvert som barnet vokser og kommer i tenårene.

Da vil et dårlig syn, for eksempel samsynsproblemer, kunne føre til lærings- og skrivevansker.

Et barn som ser dårlig, bruker mye ekstra energi på skolearbeidet.

- De siste årene på barneskolen må barnet lese mer enn før, og skriften blir mindre. Da vil et barn med synsvansker bli fortere trett og ukonsentrert enn andre barn. Om bokstavene «hopper» bortover arket, er det svært slitsomt å lese, og barnet vil kanskje klage over hodepine, svimmelhet eller tåkesyn, forklarer Falkenberg.

Barnet kan være trett og sliten, fordi det må anstrenge seg for å se ordentlig.

Det kan myse mye med øynene, og være litt klumsete.

Om du opplever at barnet ditt er urolig og ufokusert, kan det være vise seg å være langsynt.

Fireårskontrollen er viktig

- Det er viktig at alle foreldre går på fireårskontrollen. Her vil synstesten plukke opp de barna som har alvorlige, varige synsfeil, mener Falkenberg.

Men denne synstesten er dessverre ikke finmasket nok til å plukke opp barn som har mindre alvorlige synsfeil, som kan gi barna problemer når de begynner på skolen.

Langsynthet og nærsynthet

Langsynthet

Langsynthet er en vanlig synsforstyrrelse hos barn. Barn kompenserer for langsynthet og har som oftest få symptomer. Ofte vil synet bli bedre av seg selv, men om graden av langsynthet øker, vil symptomene være slørsyn, dobbeltsyn og svie i øynene. Barnet kan gni seg i øynene, klage over hodepine, vegre seg for å lese og skrive og være ukonsentrert.

Nærsynthet

Å bli klar over at barnet er nærsynt, er lettere enn å oppdage at det er langsynt. Barnet vil som regel myse, det vil holde ting unormalt nær øynene, eller sette seg kloss opp til fjernsynet. Nærsynte barn trenger korrigerende briller. Nærsynthet debuterer ofte i 8-10-årsalderen, og hyppigheten øker i tenårene.

Vet ikke hva de skal se etter

Etter fireårskontrollen er det ingen obligatoriske tilbud om offentlig synsundersøkelse eller oppfølging av norske skolebarn.

Barnet undersøkes normalt ikke i skolehelsetjenesten uten at det er mistanke om synsproblemer.

Da er det faktisk foreldrenes hovedansvar å følge opp barnas syn, i samarbeid med lærer.

Problemet er bare at norske foreldre er ikke klar over hvilke symptomer de skal se etter når de vurderer barnas syn, mener Hans Torvald Haugo, fagsjef i Norges Optikerforbund.

- Vi gjennomførte en stor nasjonal undersøkelse via TNS-Gallup i forbindelse med skolestart. Funnene her gjør oss noe bekymret, da mange foreldre svarer at de ikke har god nok kunnskap til å følge opp barnets syn, sier Haugo til Foreldre.no.

- Bare 1 av 5 av foreldrene som deltok i undersøkelsen, var for eksempel klar over at «dårlig motorikk» kan være et symptom på dårlig syn,. Enda færre var klar over at skrivevansker kan være et annet tegn.

Enkel synstest dere kan gjøre hjemme

Det er en rekke symptomer som kan være tegn på at barnet ditt ser dårlig.

At barnet ditt myser mye, ofte lukker ett av øynene, er lyssky eller veldig mørkredd, klager over hodepine og har vanskelig for å konsentrere seg, er noen av tegnene.

Det kan være lurt å observere barnet i lek.

- Om barnet holder lekene svært nær seg, eller omvendt: ikke vil leke med ting helt nært, er det et annet faresignal. Du vil også kunne se barn som konsekvent tipper hodet enten mot venstre eller høyre under lek. Vender barnet ditt alltid hodet mot samme side når det leker, kan det være et tegn på samsynsproblem, sier Haugo.

En enkel test foreldre kan gjøre for å sjekke barnets syn, er å holde hendene foran det ene øyet til barnet, og deretter det andre. Dersom barnet protesterer bare når du dekker til det ene øyet, kan dette være et tegn på at synet er dårligere på ett av øynene, forklarer Haugo.

Barnet skal kunne se det samme som deg

Optiker og forsker Helle Falkenberg minner om at selv barn i førskolealder skal kunne se det samme som foreldrene når de ser på tv, leser eller går tur.

- Barnet ditt skal kunne se de samme små detaljene som du gjør, når dere ser på fugler og dyr. Det skal også se likt på begge øynene, sier hun, men understreker at det store flertallet av barn har et helt fint syn.

- De aller fleste barn trenger ikke briller. Men for de det gjelder, er det viktig å bli fanget opp. Mistenker du at barnet ditt anstrenger seg svært for å se, bør du få en faglig vurdering av synet. Fastlege eller optiker er første instans, sier Falkenberg.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!