Det har vært komplisert å oppdage om et barn har dysleksi. Nå er dette blitt mye enklere. Et spørreskjema utviklet ved Universitetet i Bergen kan bidra til bedret livskvalitet for en lang rekke barn - og deres familier.

"Vent og se"

- Tradisjonen i norsk skole ved mistanker om dysleksi, er "vent og se". Noen blir oppdaget tidlig, andre går gjennom ungdomsskolen, videregående og begynner til og med på universitetet før problemene blir oppdaget, sier Turid Helland, professor ved Universitetet i Bergen.

Helland har nylig avsluttet en studie med basis i den nye metoden.

Risikogruppe

I studien deltok barn fra 11 barnehager i fire ulike vestlandsfylker.

26 av barna ble identifisert i en såkalt risikogruppe, ved et enkelt spørreskjema til foresatte og førskolelærere.

De ble spurt om barnas språkutvikling, arvelige faktorer eller den motoriske utviklingen kunne tyde på dysleksi. De ble også spurt om det var noe ved barnets utvikling som gjorde at de hadde vurdert å melde videre til spesialpedagogisk hjelp.

Halvparten hadde dysleksi

- Spørreskjemaet bidro til å plukke ut barn som var i faresonen. I undersøkelsene våre viste 13 av de 26 barna i risikogruppen seg å ha dysleksi, men vi kan få en treffprosent på over 90 prosent, sier Helland til Foreldre & Barn.

De 26 barna ble matchet i kjønn og alder av en representativ kontrollgruppe. Selv om flere gutter enn jenter blir diagnostisert med dysleksi, tyder forskning på at vanskene rammer like mange kvinner som menn.

Bør ikke vente

- Barn med dysleksi blir hengende etter på alle områder. Derfor må skolene hjelpe dem tidligst mulig, ikke vente og se, understreker Turid Helland.

- Når elever først har lært seg å lese og skrive, har de fått redskap for å lære andre fag. Barna med dysleksi mangler dette grunnleggende redskapet. Det kan lett gå ut over selvfølelsen og føre til atferdsvansker, sier Helland.

Tidlig hjelp er viktig

- Hellands arbeid viser at det går an å skille ut barn i risikosonen tidlig - og at disse kan få tidlig hjelp. Dette er helt avgjørende for resultatet, mener Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge.

Hun er enig med professoren i at det er svært viktig å ta tak i problemene tidlig.

- Hvis ikke, vil barnet falle utenfor et sted mellom 5. og 10. skoletrinn, fordi de opplever lite mestring på skolen.

Midtbø Aas ber foreldre stå på umiddelbart hvis de ser tegn til at deres barnet kan ha lese- og skrivevansker.

- Ikke godta unnskyldninger om at det er for tidlig å fastslå dysleksi i 5-årsalderen. Krev å bli tatt på alvor, sier hun.

Ennå ikke tilgjengelig

Turid Helland opplyser at spørreskjemaet hun brukte i sin undersøkelse, ikke er tilgjengelig for bruk i den formen det nå har. Neste skritt er å få gjort det tilgjengelig for klinisk bruk.

Dersom barnet ditt er rundt halvannet år gammelt, og du er usikker på barnets språkutvikling, kan du benytte Norsk Logopedlags guide til hvordan man tester barnet selv. På Logopedlagets nettside finnes også gode tips til hvordan foreldre kan stimulere språkutviklingen til små barn - allerede fra 6 måneders alder.

Ta uansett kontakt med fagpersoner dersom du mistenker at barnet ditt har lese- og skrivevansker.

Les mer:

Når kan de si hva? Se hvordan språkutviklingen er for ditt barn

Slik lærer barna språk

- Det er så urettferdig!

Spillet som gjør barn smartere

Ny markedsplass for småbarnsforeldre

DATASPILL FOR BARN: Foreldre & Barn 3til7 - trygg moro for de minste

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!