Trampoline - sikkerhet

11 tips til sikker bruk av trampoline

Det kan være farlig å hoppe på trampoline om ikke sikkerheten tas på alvor. Selv om du er supermann.

SUPERMANN: Selv med supermanndrakt, kan det være farlig å hoppe på trampoline om sikkerheten er dårlig.

SUPERMANN: Selv med supermanndrakt, kan det være farlig å hoppe på trampoline om sikkerheten er dårlig. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Snart spretter trampolinene opp som paddehatter, men pass på!

For å unngå at tenner drysser som småstein, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har utarbeidet en liste med elleve punkter som gjør bruk av trampoliner tryggere.

Albuebrudd og nakkeskader

I 2006 skrev Nettavisen at det er barn i alderen tre til ti år som skader seg oftest, og at det er tennene det går hardest utover.

DSB mener at den største faren ved bruk av trampoliner er risikoen for å pådra seg nakkeskader ved utføring av salto.

Slik skjer skadene

De aller fleste skadene skjer når flere personer hopper på trampolinen samtidig. Om voksne og barn hopper sammen, gjør vektforskjellen det ekstra risikabelt.

Størsteparten av skadene skjer oppå trampolinen, ved at man lander feil eller kolliderer med andre.

IKKE HOPP ETTER: Skihopperen Bjørn Wirkola i 1965 under sommertrening. DSB anbefaler ikke å hoppe etter.

IKKE HOPP ETTER: Skihopperen Bjørn Wirkola i 1965 under sommertrening. DSB anbefaler ikke å hoppe etter. Foto: Foto: Scanpix

Kroppsdelene det går hardt utover

SIKKERHET: Selv på små trampoliner bør man ta sikkerheten på alvor.

SIKKERHET: Selv på små trampoliner bør man ta sikkerheten på alvor. Foto: Foto: Scanpix

Skadene de fleste pådrar seg på en trampoline rammer hender, albue, skuldre, nakke, knær, ankler og tær. Noen får også sårskader. Skadeomfanget spenner fra vridninger til kompliserte brudd.

DSB skriver at de fleste pasientene etter trampolinehopping er i alderen 10 til 15 år, men at også yngre barn er representert.

Disse har trampolineansvar

En trampoline omfattes av produktkontrolloven, og gjelder både på privat og offentlig eiendom. Foreldre, boligsameier, velforeninger, barnehager og andre som setter opp trampoline må forholde seg til loven.

Setter du opp en trampoline, har du også ansvar for at den blir vedlikeholdt, eller fjernes om den ikke kan garanteres sikker.

Sikkerhetstips for montering og bruk av trampoliner

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har utarbeidet elleve tips til hvordan man bør montere og bruke trampoliner for å ikke pådra seg skader.

BLÅST BORT: Om trampolinen ikke er sikret, kan vinden ta den. Her fra Indiana i USA.

BLÅST BORT: Om trampolinen ikke er sikret, kan vinden ta den. Her fra Indiana i USA. Foto: Foto: Scanpix

1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.

2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.

3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.

4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.

5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.

6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

7. Lag klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.

8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk.

9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk.

10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.

11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.

Kilde: DSB

Les også:

Influensafrykten - de viktigste lenkene

Nå kan du gå på vannet

Slik velger du riktig terrasevarmer

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning