Volda sjukehus

Kvinneklinikken Volda Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus Boks 113 6101 Vola Telefon: 70 05 83 61

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca. 400

Gj.snitt liggetid: 4 dager

Epidural? Sjukehuset har anestesilege i vaktberedskap og kan gi epidural smertelindring døgnet rundt til de kvinner som har behov for det.

Tar keisersnitt? Sjukehuset har høy beredskap og dersom det oppstår komplikasjoner kan de utføre akutte keisersnitt og eventuelt andre inngrep på svært kort varsel, døgnet rundt.

Gynekolog? Ja. Fødeavdelinga har alltid jordmor til stede, og det er alltid gynekolog som er vakthavende lege.

Barnelege? Sjukehuset har barnelege som driver poliklinikk, barnelegen har beredskap for å yte service til nyfødte på fødeavdelinga.

Barneavdeling? De som i løpet av svangerskapet har fått påvist sykdommer, hos barnet eller hos moren, som gir at barnet kan trenge behandling på barneavdeling, blir henvist til sjukehus med barneavdeling, oftest Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, Ålesund.

Mykenhet / familierom? Ja. Fødeavdelinga er godkjend som "Mor - Barn - Vennleg" avdeling og har satsa svært mye på å legge forholdene til rette for den fødende kvinne og hennes familie. Personalet har ansvaret både for fødedelen og barselavdelinga slik at den fødende får få personar å forholde seg til. På avdelinga finnes egen matsal der de fødende kan sitte i fellesskap og spise frokost (bufféservering), middag (tallerkenservering) og kveldsmat (bufféservering).

Avdelinga har egte ammerom der kvinnene er skjermet fra besøkende. Avdelinga har og eget stellerom der far/søsken kan få stelle den nyfødte alene sammen med mor, evt. med hjelp/assistanse fra personale.

Pasienthotell? Nei, men sjukehuset disponerer egne hybler for pårørande som har lang reisevei og som ønskerr å være til stede over lengre tid.

Besøksrutiner for far og søsken: Far/søsken har besøkstid kl. 14-15 og 19-20 kvar dag, øvrige besøkende kan komme kl. 18-19. Besøkstider for far/søsken praktiseres lempelig, men besøk på pasientrom begrenses.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, Ålesund.

Annet:

  • Fødeavdelinga har obstetrisk poliklinikk drive av jordmor/lege i fellesskap, og frå 2001 har jordmødrene barselpoliklinikk som er open for dei som har født.
  • Sjukehuset har to fødestuer, begge har dusj, en fødestue har badekar. Videre et observasjonsrom, et tosengsrom, to ensengsrom og to firesengsrom.
  • Egen matsal for pasientene, ammerom og barnestue. Alle sengene har egen telefon (telefonkort for utgåande samtaler).
  • Fylkessjukehuset i Volda tar ansvar for alle fødende med graviditetslengde over 35. uker. Sjukehuset har høy operasjonsberedskap med tilstedesvakt av anestesisykepleier og operasjonssykepleier, anestesilege alltid i vakt. Full laboratorieservise inkludert blodbank

Les mer her

Debatten om Fylkessjukehuset i Volda

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning