Vil sette vektgrense

Norge bør sette en øvre vektgrense ved assistert befruktning, mener professor. En slik grense finne allerede i England.

VEKTKONTROLL: Det er uenighet om det bør settes en øvre vektgrense for kvinner som ønsker assistert befrukning.

VEKTKONTROLL: Det er uenighet om det bør settes en øvre vektgrense for kvinner som ønsker assistert befrukning. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

BMI - Body Mass Index

Body Mass Index (BMI eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt, men dette er verdiene det opereres med:

  • BMI på under 18,5 = undervektig.
  • BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt.
  • BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.
  • BMI på 30 og over = fedme.
  • BMI på 35 - 39,9 = fedme, klasse II.
  • BMI på 40 og over = fedme, klasse III (ekstrem fedme).

Kilde: Wikipedia

I dag finnes det ingen øvre vektgrense for assistert befruktning. Det bør det være, mener Arne Sunde, formann i Norsk forening for assistert befruktning. Han er også professor og seksjonssjef for fertilitetsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Komplikasjoner

- Overvekt er en viktig årsak til at kvinner har problemer med å bli gravide. Overvektige som blir gravide, har også økt risiko for å abortere, får svangerskapskomplikasjoner og opplever ofte en komplisert fødsel, sier Sunde til Aftenposten.

England har allerede satt en vektgrense, på grunnlag av komplikasjoner mor og barn utsettes for når mor er overvektig. Der kan ikke mor ha en kroppsmasseindeks som er over 32.

Sunde vil ikke uttale seg om hvor vektgrensen bør settes i Norge.

- Stigmatisering

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo (UIO), uttaler til Aftenposten at det er galt å sette en vektgrense.

- Det er dypt problematisk å plukke ut en gruppe mennesker som er ufrivillig barnløse og si at på grunn av vekten får man ikke tilbud om assistert befruktning, sier Solbakk, som mener det er nok stigmatisering av overvektige i samfunnet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning