ABORTØKNING I 2008:

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet aborter i Norge øker.

 • 16 504 svangerskapsavbrudd i fjor
 • 15 420 selvbestemte
 • 634 nemndbehandlede aborter
 • 889 flere aborter enn 2007
 • 13 færre nemndbehandle aborter
 • 55,9 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbruddene skjedde i fjor med medikamenter.

Kilde: Folkehelseinstiuttet

Det er Dagbladet.se, en lokalavis i Sundsvall, som melder at kvinneklinikken i Sundsvall endrer politikk for å stoppe kjønnsbestemte aborter.

Fra og med høsten vil ikke lenger nysgjerrige, kommende foreldre få vite kjønnet på fosteret.

Årsaken er at en kvinne i Eskilstuna to ganger har tatt abort fordi fostrene var jenter.

Hendelsene har skapt stor oppmerksomhet i nabolandet, og for å unngå lignende situasjoner i fremtiden har klinikken i Sundsvall bestemt seg for å ikke opplyse om kjønn når gravide kvinner undersøkes med ultralyd.

- Vi snakker ikke om hvilket kjønn barnet har, om det ikke kan begrunnes medisinsk, sier virksomhetssjef Kenneth Challis til Dagbladet.se.

Kan ikke nekte kjønnsbestemt abort

Svenske helsemyndigheter har slått fast at det ikke er lovlig å nekte en gravid abort fordi kvinnen ikke vil ha et barn med et bestemt kjønn.

Spørsmålet ble tatt opp i Socialstyrelsen da personalet på sykehust reagerte på kvinnens valg om å ta abort fordi fostrene var jenter.

Ledelsen ved sykehuset henvendte seg da til myndighetene for å få råd.

Myndighetenes svar er at det ikke er mulig å forhindre aborter på grunn av fosterets kjønn.

På kvinneklinikken i Sundsvall har ledelsen bestemt at ingen gravide lenger skal få vite kjønnet på fosteret de bærer.

- Fra nå kommer vi bare til å fastslå kjønn om det kan begrunnes medisinsk, for eksempel ved risiko for kjønnsbestemte sykdommer, sier Challis.

Ultralyd

STOR FORSKJELL: Til venstre et «vanlig» ultralydbilde, til høyre et 3D-bilde. © Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Han mener det er helt vanvittig at kjønnet har noen betydning.

Kvinnen som fikk utført de to abortene ba første gang om fostervannsprøve, som ifølge Svenska Dagbladet ikke var nødvendig, men som en lege likevel gikk med på å utføre. Deretter valgte hun abort.

Ved den andre graviditeten foretok en jordmor en ultralydundersøkelse. Kvinnen skal samme dag ha bestilt legetime for abort.

Nye retningslinjer på vei

Svenske myndigheter har nå nye forskrifter ute på høring, skriver Svenska Dagbladet. Sosialminister Göran Hägglund mener det ikke er en oppgave for helsevesenet å gjøre undersøkelser som bare gjøres for å fastslå kjønn hos fostre.

Forskriftene vil likevel ikke hindre personalet i å fortelle foreldrene om fosterets kjønn, om de spør.

- Det er et viktig skritt for å markere at alle barn er like mye verdt uansett kjønn, sier Hägglund.

Kan ta feil av kjønnet

Abort

 • Abortloven vedtatt 1978
 • I 2005 tok en av to Oslo-kvinner mellom 20-24 år abort
 • Selvbestemt abort må skje innen utgangen av 12. svangerskapsuke i hht norsk lov
 • Etter 12 uker må en nemd godkjenne aborten etter et sett av kriterier
 • Etter 18 uker er det ikke tillatt med abort "med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det"
 • Etter 23 uker kan fosteret være levedyktig, og abort innvilges ikke
 • Abort etter uke 23 kan kun innvilges hvis mors liv står i fare
 • I 2007 ble det utført 15 165 svangerskapsavbrudd i Norge
 • Det er flest kvinner i alderen 20-24 som tar abort
 • Selv om menn involveres stadig mer i graviditet og svangerskap, har han ikke rett til å bestemme hvorvidt kvinnen skal ta abort

Lederen for kvinneklinikken i Sundsvall mener at kjønnsfastsettelse ved bruk av ultralyd ikke kan kvalitetssikres.

- Det er alltid en risiko for at man ser feil, mener Kenneth Challis.

I Sverige får ikke kvinner ultralydundersøkelse før i 18. svangerskapsuke. Spørsmålet om abort blir derfor veldig sjelden aktuelt, siden kvinnen må søke om å få utført abort etter 18.uke.

I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. svangerskapsuke, og tilbud om frivillig ultralydundersøkelse tilbys gravide rundt uke 18 av svangerskapet.

Ifølge Helse- og Omorgsdepartementets brosjyre om ultralydundersøkelsen er det medisinske forhold som er hovedhensikten med undersøkelsen. Det er opp til den gravide å spørre om å få vite kjønnet, dersom det er mulig for helsepersonellet å fastslå.

Tar abort i Sverige

Den norske bioteknologinemnda vet at norske kvinner reiser til Sverige for å få utført abort på grunnlag av kjønn.

- Vi vet at det forekommer, ettersom personer har fortalt det til oss, sa direktør Sissel Rogne til Svenska Dagbladet i februar.

Her i landet kan man først få kjønnsbestemmelse av et foster fra 12. svangerskapsuke - altså i den uken hvor siste mulighet for fri abort er til stede.

Les også:

Disse tar oftest abort

Flere tar abort sent

Alt du bør vite om abort

Er det ok å ta abort på grunnlag av fosterets kjønn? Del dine meninger i kommentarfeltet.

Les hele saken