Valdres Fødestugo

Garlivegen 2900 Fagernes Telefon: 61 35 98 90

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca. 40

Gj.snitt liggetid: 5 dager

Epidural? Nei

Tar keisersnitt? Nei

Gynekolog? Nei

Barnelege? Nei

Barneavdeling? Nei

Mykenhet:/familerom? Ja, fødestuen er mykenhet, og tar bare normalfødsler.

Besøksrutiner for far og søsken: Besøkstid 11.30-13.00, 16.30 - 19.00, og utvidet 19-21.00 for far og søsken

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Til Gjøvik eller Lillehammer.

Annet:

  • Fødestuen tar bare kvinner som har født før, og kvinner med forventet ukomplisert fødsel. Seleksjon under svangerskapet.
  • Mange som føder ved andre sykehus, kommer til fødestuen dagen etter fødsel og har barseltiden her.
  • Fødestuen tilbyr lystgass og akupunktur.

Debatten om Valdres fødestugo

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning