- Vi vet ikke om det er skadelig å utsette fostre for ultralyd, sier professor Kjell Salvesen ved Nasjonalt senter for fostermedisin på St. Olavs hospital i Trondheim.

Salvesen sitter i ECMUS, en europeisk sikkerhetsgruppe om medisinsk bruk av ultralyd. Debatten om hvorvidt ultralyd er skadelig for fosteret har blomstret opp igjen, etter at den svenske professoren Karel Marshal ved kvinneklinikken på Universitetssjukhuset i Lund gikk ut og sa det ikke er forsket nok på eventuelle skadevirkninger.

Blir ikke forsket på

Salvesen gir sin kollega full støtte.

- All litteratur som finnes på området er over 15 år gammel, og forskningen er gjort på gamle apparater med 10 til 15 ganger mindre energi, forteller Salvesen til klikk.no.

Årsaken til dette er den utstrakte bruken av ultralyd i den vestlige verden og kravet om at alle skal undersøkes.

- Det ville ikke gått å sette sammen en testgruppe på dette i dag, fordi vi da måtte bedt halvparten om å gjennomføre et svangerskap uten å få ultralydundersøkelse.

Advarer

Karel Marshal valgte denne uken å advare mot unødig bruk av ultralyd etter at også svenske privatklinikker kommer med tilbud om 3D-videoer og bilder av fosteret. Salvesen advarte vordende foreldre mot å undergå ultralydundersøkelse for moro skyld allerede i 2007, og har ikke endret mening.

- Jeg er en av dem som er veldig for bruk av ultralyd, og som ønsker at gravide skal få to undersøkelser. En ved 12 uker, og en ved 18 uker sånn som i dag. Men fordi vi ikke vet at det er sikkert, og heller ikke vet om det er skadelig, advarer jeg mot å få flere undersøkelser enn det som tilbys gjennom det offentlige og som utføres på medisinsk grunnlag.

Se video av 3D-undersøkelse her: Inn i deg sjæl-opplevelse

Kan bli venstrehendte

Salvesen skrev for 15 år siden en doktorgradsavhandling der han påviste overhyppighet av venstrehendte blant gutter som hadde vært utsatt for ultralyd.

- Vi har problemer med å vise hvorfor. Men hvis det er slik at ultralyd har forårsaket dette, så kan det være en indikator på at ultralyd gjør noe med nervesystemet, sa Salvsen til NRK Puls i 2007.

I 2006 viste en studie der man utsatte drektige rotter for ultralyd en nervecellevandring i hjernen til fostrene.

- Rottene ble utsatt for ultralyd i fire timer. Det er betydelig lenger enn det gravide blir under en vanlig undersøkelse, noe som gjør det vanskelig å overføre til mennesker. Men nettopp derfor er det grunn til bekymring hvis gravide får ultralyd uten medisinsk grunnlag, mener Kjell Salvesen.

Les også:

Hvilket kjønn får du?

Svangerskapet fra uke 16-19

Så mye koster 3D ultralyd

Les mer på Klikk Foreldre

Les hele saken