Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Telefon: 77 62 64 70

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: 1.500

Gj.snitt liggetid: ca. 3 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Har miljøstue på fødeavdelingen.

Pasienthotell? Ja, har fått barselhotel der man kan ta med seg hele familien.

Besøksrutiner for far og søsken: I prinsippet har far/søsken fri adgang, men i siestaen kl. 14-16 er det ønskelig å unngå besøk. Øvrige besøkende har visittid kl. 19-20.30.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Lite aktuelt

Annet:

  • Lytter til kvinnenes ønsker og tanker, og strekker seg langt for å innfri dem.
  • Over halvparten av jordmødene kan tilby akupunktur, en fødestue har badekar for bruk under åpningsfasen.

Debatten om Regionsykehuset i Tromsø

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning