Oppgaver til barna

Mange 1,5-2-åringer kan:

 • Kaste søppel selv og også lære seg kildesortering
 • Rydde bort tallerken og kopp etter måltidet
 • Sette inn til nederst i oppvaskmaskinen. For eksempel bestikk
 • Tørke opp etter seg selv når de søler
 • Sette på plass skoene sine
 • Vaske bilen sammen med mamma eller pappa, men følg med at ikke kluten dyppes i sand også
 • Hjelpe til med matlagingen som for eksempel å helle ferdig oppmålt væske i mel mår man baker
 • Rydde leker sammen med mamma eller pappa
 • Hente ting for deg

Mange 3- 4-åringen kan i tillegg:

 • Knekke egg
 • Røre i bakebollen
 • Skjære opp ingredienser til maten
 • Kle på seg
 • Henge på plass klær
 • Kjøre jord i trillebår
 • Plante i hagen
 • Finne frem bestikket til middag
 • Støvsuge
 • Tørke støv

Mange 5-6-åringen kan også:

 • Rydde rommet
 • Finne frem klær til neste dag
 • Sette inn i oppvaskmaskinen
 • Hjelpe til med bilvasken litt mer selvstendig
 • Bære ut søppel
 • Hente posten
 • Gå tur med hunden (hvis hunden er liten nok og barnet sterkt nok)

Kilder: Barnepsykolog Belinda Ekornås og pedagog Camilla Hagstrøm

- Barn lærer ikke først og fremst av hva vi sier til dem, men ved å se på og kopiere det vi foreldre eller andre barn gjør, sier Belinda Ekornås.

Hun er barnepsykolog ved Follo BUP, Akershus Universitetssykehus, og stipendiat ved RKBU, Uni Helse.

I småbarnsalderen vil barn ofte sette seg ved siden av mamma eller pappa og leke at de jobber når foreldre arbeider på PC-en.

- Eller de kan bruke en sutteklut som vaskefille når foreldrene vasker, sier hun.

Gjør ryddingen til en lek

Noe av det første du kan få junior til å hjelpe til med er rydding av leker. Her kan selv de aller minste bidra. Først sammen med mamma eller pappa.

- Dette er også en god måte å snakke sammen om ting og lære seg nye ord. Den voksne kan for eksempel be barnet om å legge bilen eller reven på plass mens de viser frem de ulike lekene. Slik kan barnet lære seg nye ord, sier Ekornås.

Etter hvert kan en også telle lekene en rydder eller snakke om hvilken farge de har.

Får vist hva de forstår

- Små barn kan også hjelpe til med å hente ting. Mange foreldre blir både stolte og overrasket når barnet på 17 måneder kommer med skoene når en ber ham eller henne om hente dem, men små barn forstår ofte mer enn det de selv kan uttrykke med ord, sier hun.

Gjennom handling får barna muligheten til å vise deg at de har forstått det du har sagt til dem, og dette gir i følge barnepsykologen dem en fin mulighet til å kommunisere med dere som foreldre.

Noe er for farlig

Som fireåring kan barnet bidra med stadig mer, og han eller hun kan selv gjøre mange oppgaver som foreldrene tidligere måtte hjelpe til med.

- Han kan kle på seg selv og henge opp klærne på plassen sin. Barn i denne alderen har mye bedre impulskontroll enn små barn og kan derfor få lov til å jobbe litt mer selvstendig for eksempel med små hagespader eller lignende. Husk imidlertid at de fortsatt er så små at man må være forsiktige med en del ting, sier hun.

Varmt vann i forbindelse med bilvask kan være farlig, og ugressmidler og vaskemidler bør fortsatt oppbevares på et sikkert sted.

Ikke vær for kresen

- Hva et barn kan bidra med hjemme, er avhengig av flere forhold. Det viktigste er å ta hensyn til barnets modenhet og utvikling, og dette kan man ikke kun basere på alder, sier barnehagestyrer og mor Camilla Hagstrøm.

Hun mener også at man må ta de voksnes verdier og holdninger med i betraktningen.

- For at et barn skal oppleve det som positivt å bidra hjemme, må de voksne ha tid til å la dem avslutte selv. Man må også godta resultatet uten å måtte rette på alt, sier hun.

Gi barnet nok tid

Hvis du blir gående bak og rette, er det bedre at du gjør det selv. Det å følge barna for å veilede, er derimot greit.

- Dessverre er det nok tidspresset som hindrer mange i å la barna slippe til. Det vil nødvendigvis ta lengre tid enn om man gjør det selv - i alle fall til å begynne med, sier hun.

Tar du tiden til hjelp, vil du imidlertid merke at barnet blir mer selvstendig. Han eller hun klarer å ordne ting selv, familien får bedre tid og arbeidsfordelingen hjemme blir bedre.

Barn hjelpe til i huset

GOD HJELP: Med litt veiledning kan barna være til stor hjelp i hus og hage. I tillegg er det å få delta viktig for utviklingen deres. © Foto: Colourbox

- Dette er sunt både for selvtillit og selvfølelse, og jeg anbefaler på det sterkeste at man legger til rette for at de minste skal få bidra hjemme. Unngå bare å velge tidspunkter der du vet du vil ende opp med å kjefte og mase, sier Hagstrøm.

Liker å hjelpe

Etter hvert som barnet blir eldre, kan det bidra stadig mer selvstendig med gjøremålene. Kanskje kan lillebror hjelpe til med å legge frem bestikk når det er middag eller rake i hagen.

- Jo yngre barna er dess mer naturlig er det at barn og voksne gjør ting sammen, mens de eldre barna gjerne kan hjelpe mer selvstendig. Både for små og store barn gjelder imidlertid den gylne regelen at oppgaver de skal gjøre må være mulig å mestre, sier Ekornås.

Fordeler med å la barna delta i gjøremål hjemme:

 • Gir bedre selvtillit og selvfølelse
 • Øker fellesskapsfølelsen
 • Utvikler god sosial kompetanse
 • Det er lærerikt
 • Familien får mer tid sammen til andre koselige ting

Hun mener at barn generelt liker å få hjelpe til og å få ansvar - så lenge det er et ansvar de har mulighet til å klare.

Viktig å mestre

- Selvfølelse og selvtillit er nært knyttet opp mot mestring hos barn. I småbarnsalder. Helt opp til småskolen er barns tenkning hovedsaklig konkret. Det vil si at det er konkrete hendelser og oppgaver som er viktig for selvfølelsen, sier hun.

Husk imidlertid at barn utvikler seg i ulikt tempo innen ulike områder som språk og motorikk. Barn som har god koordinasjon kan dermed tidlig håndtere oppgaver som krever mer motorikk, for eksempel å sette inn i oppvaskmaskinen eller dekke bordet.

- Barn som ennå ikke mestrer slike oppgaver kan kanskje heller få en liten rake eller kost som de kan hjelpe til med, sier hun.

Bestemme litt selv

Som seksåring kan barnet bidra med mye, og fortsatt setter han eller hun pris på å få delta i foreldrenes gjøremål. I alle fall så lenge det gjøremålene er preget av lek.

- En kan for eksempel ha en frisk rockelåt som ryddesang eller ta tiden på hvor fort det går å finne frem det en skal ha på seg den dagen. Det er viktig å huske at det å få lov til å bestemme noe selv er sentralt i utviklingen for barn i denne alderen, sier Ekornås.

Hun foreslår derfor at man gir seksåringen forslag til tre oppgaver for så å la ham eller henne velge hvilken oppgave som skal gjøres denne uken

Kanskje kan det også bli aktuelt med ukelønn hvis barnet er flink til å utføre oppgavene sine.

Hvor mye ukelønn bør en seksåring få? Delta i debatten.

God sosial kompetanse

- For barna vil det å delta i arbeidet kunne få dem til å føle seg som en viktig del av fellesskapet. De lærer dessuten ting som samfunnet senere vil sette pris på, sier Hagstrøm.

Med riktig veiledning og oppfølging får du et barn som gjerne bidrar både hjemme og borte. Et barn som etter hvert blir en voksen med god sosial kompetanse.

Viktig når du skal ta barna mer med i arbeidet

 • Samarbeid som familie
 • La barna komme med forslag til hva de kan og vil gjøre
 • Fortell hva dere voksne forventer
 • Ta barnas alder med i betraktningen og velg oppgaver deretter
 • Ikke forvent at de minste gjør noe på eget initiativ
 • Kom i gang tidligst mulig så blir dette en naturlig del av hverdagen innen barnet er fem-seks år
 • Vær våken og se om du faktisk ga barnet oppgaver han eller hun mestrer
 • Vær raus med rosen
 • Husk at det er en fordel at begge foreldrene følger opp barna

Kilde: Pedagog Camilla Hagstrøm

- Hvem vil vel ha uhøflige gjester? Å rydde av bordet etter seg og å tilby seg å hjelpe til er egenskaper som folk flest setter høyt, og dette er noe som må starte i barndommen. Mangler man disse egenskapene vil man ofte som voksen beskrives som en person med litt korte antenner, men også for barn som ikke mestrer denne sosiale kompetansen kan det skapes hindringer i forhold til vennskap og relasjoner, sier hun.

Les også:

Rosen du ikke skal gi barna

Dina (6) har sovet ute i over 100 netter

For mye skryt kan være farlig

Les hele saken