- Det er medisinske grunner til at alle gravide tilbys ultralydundersøkelse, sier Tove Anita Fagerli, jordmorleder ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hun mener at fokuset ikke skal være på pene bilder, men på å sjekke at fosteret lever, bestemme termin, sjekke babyens anatomi og finne morkakens plassering.

Ultralyd fire ganger i samme svangerskap

Birgitte Vaule Røisland (32) er 30 uker på vei med sitt første barn.

Sammen med samboeren Tom Dewyndt (33), har hun vært på fire ultralydundersøkelser, og hun har vært engstelig hver gang. Heldigvis har hun alltid fått gode nyheter.

- Nå når det er siste innspurt, har min mor og far også vært til stede ved undersøkelsen, forteller Vaule Røisland.

- De hadde ikke muligheten til å se 3D bilder da de selv ventet barn, og ble både imponerte og rørt over å få se barnebarnet sitt på denne måten, sier hun.

Vaule Røisland forteller at hun bevisst har valgt bare å ta med den nærmeste familien på ultralyd.

- Dette er nok litt fordi jeg er redd for å få en trist beskjed, sier hun ærlig.

Både hun og barnets far føler at de har kommet enda nærmere sin ufødte sønn, for hver ultralyd de har vært på.

Inkluderer søsken

Dag Harald Hovind, som er radiograf og sonograf (ultralydspesialist), driver Ultralydklinikken, og har klinikker i fire norske byer.

- Mange opplever at ultralydundersøkelsen på sykehuset er stressende. Ofte blir ikke dette en så god opplevelse som det burde vært, selv om alt er bra med barnet, sier Hovind.

Hovind poengterer at de ved Ultralydklinikken setter av god tid til hver undersøkelse, slik at dette blir en hyggelig opplevelse både for foreldrene og de som eventuelt er med.

Hans erfaring er at det å kunne fremstille fosteret tredimensjonalt gjør bildene mer forståelige for familiemedlemmer som ser dem.

Søsken blir også inkludert, og Hovind forklarer hva de ser slik at søsken også bedre kan forstå hva som er inne i magen.

- Men de aller yngste søsknene har ofte ikke utbytte av å være med på undersøkelsen, sier han.

- Barn kan bli redde

Jordmor Tove Anita Fagerli mener derimot at det beste er om familien blir hjemme.

- Vi anbefaler den gravide å ta med partneren, eller én annen voksen person, sier Fagerli.

Hun forklarer at det er flere grunner til at de ønsker bare én voksen med, blant annet plasshensyn og størrelsen på rommet. Ultralydundersøkelsen krever konsentrasjon fra den som undersøker, og det oppstår lettere forstyrrelser når det er flere til stede.

- Ultralydundersøkelsen er en medisinsk undersøkelse der vi også trenger en dialog med den gravide poengterer Fagerli.

Det er vanskelig å ta imot informasjon og eventuelt ta videre valg hvis undersøkelsen viser avvik hos fosteret, når en i tillegg har med barn som en må ta hensyn til.

- Vi opplever noen ganger at barn blir redde når den gravide (som oftest er det barnets mor) må legge seg på en benk og lyset blir slått av. Barn skjønner sjelden noe av bildene på ultralydskjermen, sier jordmoren.

Marte Glanville

Mirakel-månedene

Alt du trenger å vite om svangerskapet fra A til Å.

Ber barn vente utenfor

Ved St. Olavs Hospital er hovedregelen at dersom den gravide har med seg både barn og en voksen, bes den voksne vente utenfor rommet sammen med barnet til undersøkelsen er ferdig.

- Så får de komme inn, nå vi kan vise frem lillesøster eller lillebror, forteller Fagerli.

Dette betyr at partneren/den voksne ikke får med seg selve undersøkelsen.

Hvis den gravide er alene og har med seg barn, blir barnet med inn. 

- Men om vi ser at noe er galt med fosteret, prøver vi å legge til rette for at hun kan skaffe noen som kan komme og ta vare på barnet, slik at videre utredning kan skje, forklarer jordmorlederen.

Gleder seg

Utviklingsavvik forekommer hos omtrent tre prosent av fostrene, opplyser Fagerli. De aller fleste fostre utvikler seg med andre ord som de skal.

Kanskje er det derfor mange ser på ultralyden som en koselig begivenhet alle kan glede seg til, og ikke en medisinsk undersøkelse.

- Vi er privilegert som kan jobbe innen helsevesenet og utføre medisinske undersøkelser som de fleste gleder seg til, sier jordmoren.

Hun ser at for mange er det veldig viktig å få vite kjønn, og har ingen problemer med å opplyse kjønn når hun er sikker på hva hun ser.

- Men det er ikke undersøkelsens hovedfokus, poengterer hun.

Ultralydundersøkelse

Alle gravide tilbys en ultralydundersøkelse i svangerskapet, vanligvis rundt uke 18.

Øvrige ultralydundersøkelser på sykehus foretas på bakgrunn av henvisning fra jordmor eller lege.

Undersøkelsene på sykehus er gratis.

Privat ultralydundersøkelse hos sonograf bestilles og betales av den gravide selv.

Ser hjerteslag fra uke sju

Ved Ultralydklinikken kan den gravide få en ultralydundersøkelse allerede i de første ukene av svangerskapet.

Hovind forklarer at de allerede fra svangerskapets uke sju kan se at fosterets hjerte banker og lytte til hjerteslagene.

Det er gjerne i de tre første månedene at ting kan gå galt, og han må av og til fortelle foreldrene at det ikke ser så bra ut, og at hjertet kanskje ikke lenger slår.

- De fleste gravide har derfor kun med seg partneren/en voksen til denne undersøkelsen, fortsetter han, og forklarer at dette er noe de forutsetter at foreldrene klarer å ta stilling til selv.

Ikke ren underholdning

Hovind har inntrykk av at de færreste ser på ultralyd som ren underholdning.

Mange er derimot bekymret for svangerskapet og om alt utvikler seg normalt.

Flere og flere gir også uttrykk for at det er lenge å gå fra uke 18 til uke 40 (termin) uten å se barnet sitt.

- Det er også av denne grunn viktig at vi gjør en grundig sjekk når man kommer omkring uke 28. Da kan vi plukke opp vekstproblematikk og henvise til videre medisinsk oppfølging, sier Hovind.

Les hele saken