Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Halvdan Wilhelmsens allé 17 3116 Tønsberg Telefon: 33 34 20 00/33 34 25 50

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler årlig: ca 2000

Gj.snitt liggetid: Individuelle hensyn tas. Veiledende liggetid er 2 døgn for flergangsfødende, 3 døgn for førstegangsfødende, 3 døgn ved planlagt keisersnitt og 4 døgn ved akutt keisersnitt.

Epidural? Ja

Akupunktur: Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Har differensiert fødetilbud. Barselavdelingen har flere familierom. Ledsager faktureres 400 kr /døgn inkl. alle måltider.

Besøksrutiner for far og søsken: Kan komme kl. 09.00-21.00, bortsett fra i hviletiden kl. 14.00 til 15.30

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Ved spesielle komplikasjoner sendes kvinnene til Rikshospitalet.

Annet:

  • Avdelingen tilbyr det aller meste av smertelindring bla. akupunktur, lystgass og badekar på alle fødestuer.

Les mer her

Debatten om Sentralsykehus Vestfold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning