Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Halvdan Wilhelmsens allé 17 3116 Tønsberg Telefon: 33 34 20 00/33 34 25 50

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler årlig: ca 2000

Gj.snitt liggetid: Individuelle hensyn tas. Veiledende liggetid er 2 døgn for flergangsfødende, 3 døgn for førstegangsfødende, 3 døgn ved planlagt keisersnitt og 4 døgn ved akutt keisersnitt.

Epidural? Ja

Akupunktur: Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Har differensiert fødetilbud. Barselavdelingen har flere familierom. Ledsager faktureres 400 kr /døgn inkl. alle måltider.

Besøksrutiner for far og søsken: Kan komme kl. 09.00-21.00, bortsett fra i hviletiden kl. 14.00 til 15.30

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Ved spesielle komplikasjoner sendes kvinnene til Rikshospitalet.

Annet:

  • Avdelingen tilbyr det aller meste av smertelindring bla. akupunktur, lystgass og badekar på alle fødestuer.

Les mer her

Debatten om Sentralsykehus Vestfold

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag