Antall fødsler pr.år: 1100-1200

Gj.snitt liggetid: 4 døgn

Tar keisersnitt? Ja, pluss spinalbedøvelse

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Har et familierom og mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger ved behov.

Besøksrutiner for far og søsken: Siesta mellom 13.00 og 16.00, da er også telefonen stengt. Ellers er det åpent for far og søsken.

Besøkstid for andre: 1800-2000

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Ved rier før uke 32, blir de sendt til Ullevål. Har også sendt kvinner til Rit, og Karlstad sykehus i Sverige, på grunn av kapasitetsproblemer ved Ullevål.

Annet:

  • Fødeavdelingen tilbyr akupunktur, dusj, bad, alle fødestillinger, mulighet for musikk under fødselen, og dempet belysning. Det er badekar på 3 av fødestuene.
  • En fødestue er innredet for vannfødsel.

Les mer her

Delta i debatten om Sentralsjukehuset i Hedmark, Elverum

Les hele saken