STEIGEN FØDESTUE

Telefon: 75 78 48 37

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: 30-40

Gj.snitt liggetid: 4-5 dager

Epidural? Nei

Lystgass? Ja

Tar keisersnitt? Nei

Gynekolog? Nei

Barnelege? Nei

Barneavdeling? Nei

Mykenhet / familierom? Den fødende er som regel alene i fødestua, og kan ha far/større barn sammen med seg etter eget ønske.

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner for far og søsken: Kommer og går som de vil, etter mors ønske.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Nordlandssykehuset Bodø.

Annet:

  • Fødestua tar kun imot forventede normalfødsler, og førstegangsfødsler kun når fødselen går så fort at transportfødsel er sannsynlig alternativ. Fra Steigen til Bodø er reisetiden med bil drøye 3 timer.
  • Dette er en jordmorstyrt fødestue. De tilbyr følgetransport til sykehuset i bodø.
  • Avdelingen tar bare andregangsfødende, men det er flere som føder i Bodø og overflyttes til Steigen og har barseltiden der.

Debatten om Leiranger og Nordfold sykestue

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning