Stavanger Universitetssjukehus ( SUS )

Armauer Hansensv.20 4068 Stavanger Telefon: 51 51 92 09

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 4400

Gj.snitt liggetid: 3 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / Familierom: : Fødeloftet i 7. etasje er en lavrisiko fødenhet for friske gravide med normale svangerskap, ca 1200 fødsler pr år.Det er 4 fødestuer, 3 med badekar. De som velger å reise hjem innen et døgn, får ha med seg partner gjennom fødsel og barseltid på familierom. De som har behov for lenger barseltid får dette på barselenhet på pasienthotellet. Der er det mulighet for enkeltrom eller dobbeltrom.

Besøksrutiner: Mandag - fredag kl. 18.15 - 19.00

Pappa - og søskenvisitt: kl. 19.00 - 20.00 Lørdag - søndag kl. 14.00 - 15.00

Pasienthotell? Ja

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Rikshospitalet, men kun ved spesielle og alvorlige skader hos barnet, som for eksempel hjertefeil

Annet:

  • Jordmødrene rullerer mellom føde og barsel, så det er de samme menneskene man møter hele tiden. Tilbyr akupunktur og andre smertestillende midler.
  • Ved behov for epiduralbedøvelse eller utvidet overvåkning under fødselen, blir kvinnnene flyttet til fødeavdelingen i 1. etasje. Fødeavdelingen er lagt til rette for mer intensivert overvåkning og inngrep under fødselen. På fødeavdelingen er det 10 fødestuer, 5 med badekar . Barselopphold for kvinner eller barn med spesielle behov er på barselpost på sjukehuset, plass til 20 mødre. Barselopphold for friske mødre og barn er på barselenhet på pasienthotellet, plass til 30 mødre med barn.

Les mer her

Debatten om Stavanger Universitetssykehus

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning