Aktivitet i magen:

Sover aldri mer enn en time i mors liv

Etter at gravide kvinner ble bedt om å følge nøyere med på fosterbevegelsene til barnet i magen, har antall dødfødsler i Norge gått ned. Prosjektet Tell Trivselen kan ha bidratt til den positive utviklingen.

Publisert Oppdatert

Hva er "lite liv"?

  • Det aller viktigste kjennetegnet på "lite liv" er at du selv kjenner en tydelig og vedvarende nedgang i barnets sparking.
  • Dersom du er i tvil om hva som er mye og lite liv, skal du vite at det er svært sjelden et friskt barn sparker mindre enn 10 spark i løpet av to timer på en tid av dagen du vet det pleier å være aktivt.

Når bør du kontakte fødeavdelingen

  • Hvis barnet ditt ikke sparker en dag, skal du aldri vente til neste dag.
  • Hvis barnet sparker stadig mindre i løpet av dagen/dager, og du kjenner "lite liv".

- Det er en farlig myte at sparking vil avta ettersom babyen vokser, sier lege Frederik Frøen.

Han er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for Tell Trivselen- prosjektet som startet i 2005. Prosjektet går ut på å gi kvinner god informasjon og å gi kvinner hjelpemidler til å bli kjent med sitt barns aktivitet. Prosjektet skal også samle inn informasjon om sparkeaktivitet til forskning for bedre å kunne forstå hvorfor noen kvinner opplever lite liv i magen.

- Det er riktig at barn sover i lengre sykluser fra uke 28 i svangerskapet, men de sover aldri mer enn en time av gangen i mors liv. Derfor skal gravide i sluttfasen av svangerskapet også kjenne hyppig liv. Mor skal kjenne liv i magen hver dag, flere ganger i døgnet helt fram til fødselen, fastslår Frøen.

Dødsårsaker

Det er mange årsaker til at barn dør i mors liv. Men at barnet sparker lite er et signal på at det ikke har det bra. Alt barnet trenger av næring overføres fra mor gjennom morkaken. Så lenge forsyningene er gode, sparker barnet. Dersom det blir lite forsyninger fra morkaken eller barnet blir sykt, må det spare på kreftene for å kunne fortsette å vokse.

- Kort fortalt vil barnet da bruke oksygenet det har til rådighet på vitale organer som hjerte og hjerne, og ikke på armer og bein. Dermed vil sparkingen og fosterbevegelsene avta, forklarer Frederik Frøen.

Ikke vent!

Antall dødfødsler i Norge har lenge ligget på 4-5 av 1000 fødsler. Årsakene til det er sammensatt. Men det har ofte vist seg at mor ikke har fått god nok informasjon om når hun burde kontakte helsepersonell, og ventet for lenge hvis hun har merket lite eller ikke noe liv i magen.

- Da jeg forsket på fosterdød sent i svangerskapet, oppdaget jeg at i mange av tilfellene ventet mor veldig lenge før hun søkte hjelp. Vi vet at en tredjedel av alle kvinner som opplever at barnet slutter å sparke i tilknytning til at barnet dør, venter en hel dag eller mer med å kontakte helsevesenet. Over halvparten som merker lite liv, venter over to døgn. Jeg ønsker å finne ut hvorfor det er slik, og det er en av årsakene til at vi startet Tell Trivselen-prosjektet i 2005, forklarer Frøen.

Men han understreker at prosjektet ikke handler om å slavisk telle spark eller følge faste regler for hvor mye det skal sparke. Måler er å øke bevisstheten rundt liv i magen både hos gravide kvinner og helsepersonell. Å ha oversikt over bevegelsene og telle spark, kan være en god måte å øke sin egen bevissthet på, sier Frøen.

- Kvinner skal kjenne liv ofte. Hvis gravide merker en betydelig og vedvarende reduksjon i barnets aktivitet, skal helsepersonell kontaktes. Dersom barnet ikke sparker en dag, skal den gravide aldri "sove på det"! Vi vet at gravide har hatt svært varierende informasjon å forholde seg til. Mange har ikke fått informasjon om hva fosteraktivitet betyr for barnets helse. Og derfor har mange kvinner ufrivillig ventet for lenge med å ta kontakt med helsepersonell.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning