Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20 0027 Oslo Telefon: 23 07 26 56

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 2000 årlig, hvorav 1500-1600 er friske gravide, de resterende er fødende som henvises hit av medisinske hensyn.

Gj.snitt liggetid: 3 dager for flergangsfødende, 4 dager for førstegangsfødende

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Ikke mykenhet, men det er lagt vekk på et trivelig interiør så fjernt fra tradisjonell sykehusatmosære som mulig. Alle fødestuene har badekar, og en får også føde under vann. Familierom for foreldre med syke barn, der også far og andre pårørende kan overnatte hvis det er kapasitet.

Besøksrutiner for far og søsken: Siesta mellom 14.00 og 16.00, ellers fritt fram.

Pasienthotell? Ja, men ikke for barselkvinner.

Annet:

Rikshospitalet ligger i Helse Sør organisatorisk. Men flesteparten av de som føder her, kommer fra Helse Øst. For å fødeplass her, må en være tidlig ute. Pågangen er stor!

Rikshospitalet får pasienter fra hele helseregion sør, og også noen tilfeller fra landet forøvrig, ved sykdom hos mor eller barn.

Rikshospitalet tilbyr også akupunktur, hjelp mot fødselsangst, samt sorggrupper.

Rikshospitalet tilbyr et differensiert fødetilbud. Differensiering innebærer en vurdering av den enkelte kvinnes antatte behov for omsorg og oppfølging under fødselen.

Avdelingen har også en alternativ fødestue, med stort badekar og et trivelig interiør.

Les mer her

Debatten om Rikshospitalet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning